Nieuws
   Laatste nieuws
   Contact
   Stakingsattesten
   Archief
   Nieuwsbrief
   Onthaalbrochures
   Sitemap


       
ACV
   Deel van een geheel
   Geschiedenis
   Lid worden

Militanten
   Antwerpen
   Berkendaal
   Beveren
   Brugge
   Dendermonde
   Gent
   Hasselt
   Hoogstraten
   Ieper
   Leuven Centraal
   Leuven Hulp
   Mechelen
   Merksplas
   Oudenaarde
   Ruiselede
   Sint-Gillis
   Tongeren
   Turnhout
   Vorst
   Wortel
   
   Hoven en Rechtbanken
   NICC
   Veiligheid vd Staat
   Veiligheidskorps


Home
Laatste nieuws
Wat met mijn attest syndicale premie ? (09/02/2019 om 12u05)

Binnenkort zal je van je bestuur opnieuw het formulier Vakbondspremie (referentiejaar 2018) ontvangen.

Wat moet ik doen ?

Gelieve je gegevens te controleren en eventueel correcties te vermelden. Het formulier dien je nog aan te vullen met je rekeningnummer, de datum, de vermelding gelezen en goedgekeurd en je ACV-lidnummer of rijksregisternummer.

Wanneer ?

Bezorg het ondertekende originele formulier vóór 1 juli 2019 bij voorkeur aan je ACV-afgevaardigde.

De regeling

De vakbondspremie in de openbare diensten wordt jaarlijks uitbetaald.

Wie in 2018 personeelslid was in een overheidsdienst, krijgt vóór 31 maart 2019 een aanvraagformulier van zijn werkgever. Als personeelslid moet je dat formulier verder invullen en zo spoedig mogelijk bezorgen aan onze secretariaten. Om te kunnen instaan voor de betaling moet dat reglementair gebeuren vóór 1 juli. Onze diensten staan verder in voor de betaling. We doen dat telkens zo spoedig mogelijk. Hou in gedachten dat het gaat om tienduizenden leden.

De betaling van de syndicale premie gebeurt op basis van een strikte wetgeving die nauwgezet moet worden nageleefd. Die wetgeving schrijft voor dat de betaling van de vakbondspremie slechts kan gebeuren als je in de loop van het jaar waarop de premie betrekking heeft, was aangesloten bij een representatieve vakbond van het overheidspersoneel en je een voldoende bijdrage hebt betaald.

(Bekijk bericht)
Selor organiseert wervingsexamen PBA (09/02/2019 om 11u54)

Selor gaat vanaf vandaag opnieuw op zoek naar Nederlandstalige penitentiair bewakingsassistenten. Er zijn vacatures voor de regio’s Oost- en West-Vlaanderen, de Kempen, Antwerpen en Centrum.

Inschrijven voor het wervingsexamen doe je uitsluitend via de website www.selor.be, en kan vanaf 8 februari 2019 tot en met 22 februari 2019.

Met oog op dit wervingsexamen zal ACV-Openbare Diensten opnieuw voorbereidingssessies organiseren.
Wil je goed voorbereid, en met gevoelig verhoogde slaagkansen richting het examen trekken, kom dan binnenkort naar één van onze sessies.

Details over de exacte data en locaties volgen nog. Hou dus zeker onze website en facebookpagina in de gaten, of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

(Bekijk bericht)
Overleg nav stakingsaanzegging (04/02/2019 om 20u05)

Naar aanleiding van de stakingsaanzegging van 29 januari 2019 zaten overheid en vakbonden vandaag bij elkaar.

Voor ACV-Openbare Diensten blijven de aanwervingen de hoogste prioriteit, maar de overheid stelt dat er een te krappe arbeidsmarkt is. Hopelijk krijgen we op 11 februari de cijfers.
Op 8 februari zal men opnieuw een statutair examen PBA aankondigen (zal per regio worden georganiseerd). Het examen bevordering niveau B zal waarschijnlijk na deze zomer starten.
De baremieke verhogingen voor PBAP en PA – voorzien in december 2018 – zullen “één van de volgende weken worden bekeken”

Het protocol dat de samenwerking tussen de chauffeurs EPI en DAB moet regelen is nog steeds niet verstuurd. Volgens de overheid is dat omdat er nog een aantal problemen bij de politie zijn, maar de chauffeurs EPI zitten in een uitdovingsscenario dat meerdere jaren kan duren… In de week van 18 februari zitten we normaal gezien hierover samen.

We dringen nogmaals aan op de 8u-regeling voor het OCPP-personeel, maar de overheid zegt opnieuw, “vanuit Europese regelgeving ter bescherming van de werknemer”, categoriek neen.

Wat betreft het voorstel ivm een nieuw MB kledij penitentiair personeel wil de overheid eerst opnieuw een kledijcommissie bijeenroepen. Wij willen dit onmiddellijk op een officieel overleg onderhandelen.

De overheid haalt diverse syndicale acties aan als reden waarom er tot op heden nog geen evaluatie van protocol 464 heeft plaats gevonden, maar wil de monitoring nu wel volgende week maandag doen (na de stakingsaanzegging…).

We vragen een specifieke weddenschaal voor Technisch Deskundige bewaking en logistiek, maar volgens de overheid kan er mits goede evaluaties in de gemene graad van weddenschaal worden verhoogd. Er bestaat volgens ons een specifieke weddenschaal en we illustreren de discrepantie binnen de functies bij EPI, bij administratie en bewaking in niveau B. We vergelijken ook met niveau B bij het Veiligheidskorps.

Voor de onregelmatige prestaties van december 2018 (loonfiche van 31 januari 2019) is er geen foute berekening gemaakt, maar omdat het een ander fiscaal jaar is, zijn de prestaties gunstiger belast.

(Bekijk bericht)
Van Cauter schoffeert personeel Merksplas (31/01/2019 om 11u16)

Met veel bravoure heeft de regering de aankondiging verspreid dat de minimale dienstverlening voor het gevangenispersoneel op 29/01/2019 in de Kamercommissie Justitie werd goedgekeurd.

Waar Minister Geens het bij een zakelijke, en correcte weergave hield, vond Open VLD-kamerlid Carina Van Cauter het nodig om nog wat olie op het vuur te gooien... Het is een schande wat zij schrijft : “In Merksplas vielen er bij schermutselingen gewonden, en er waren zelfs levens in gevaar omdat brandweerwagens niet meteen door de stakersposten geraakten”.

Op zaterdag 7 mei 2016 was er een opstand in de gevangenis van Merksplas. De gevangenis werd voor een groot deel, door opstandige gedetineerden, afgebroken. Diezelfde opstandelingen vielen eveneens het personeel fysiek aan. Heel wat personeelsleden zijn letterlijk voor hun leven moeten vluchten. Een aantal personeelsleden draagt nog steeds fysieke en psychische sporen van dit extreem gewelddadig gebeuren.

Het personeel is ondanks het dramatische gebeuren aan het werk gebleven, en er werd geen enkele dag gestaakt. In plaats van het personeel te bedanken voor hun professionele houding, vind mevr. Van Cauter het nodig om via een mededeling, die een flagrante leugen is, om het personeel van Merksplas in een slecht daglicht te stellen. Mevr. Van Cauter slaat ook twee dingen door elkaar : de staking In Wallonië en Brussel in 2016, en de opstand in Merksplas.

Wij vragen met aandrang een rechtzetting om deze leugen de wereld uit te helpen, want het personeel van Merksplas verdient dit niet !

ACV-Openbare Diensten nam al contact met het kabinet van de Minister van Justitie.

(Bekijk bericht)
Nationale staking 13 februari 2019 (29/01/2019 om 19u30)


De actiedag van 14 december was een duidelijk signaal van de werknemers. Die dag eisten tienduizenden mensen een echte verhoging van de lonen, minder werkdruk, een gezond evenwicht tussen werk en privé en fatsoenlijke eindeloopbaanregelingen.

Deze actiedag was tegelijk verzet tegen wat werknemers de voorbije jaren is opgelegd : de loonmatiging, de indexsprong en een nieuwe loonwet vol bepalingen die serene onderhandelingen onmogelijk maken.
Bovendien is voor veel mensen het bobijntje af : ze kunnen niet nog langer en nog flexibeler werken. Dat houden ze simpelweg niet meer vol.

Op 14 december weerklonk heel sterk de vraag om waardig te kunnen leven. De voorbije jaren waren er niets dan hoeraberichten over de economie, over grote jobcreatie, over een tekort aan arbeidskrachten.
Tegelijk zijn de werkgeversbijdragen verminderd, mogen de werkgevers de indexsprong (jaarlijks) in eigen zak houden en is de vennootschapsbelasting verlaagd voor alle ondernemingen.
Maar dat vertaalt zich niet in hogere lonen en al zeker niet in hogere minimumlonen.
De nieuwe loonwet van 2016 leidt, met zijn sjoemelsoftware, tot een maximale loonmarge van amper 0,8% voor de komende 2 jaar en maakt zo een interprofessioneel akkoord onmogelijk.

Het bleek onmogelijk om met de werkgeversorganisatie hier dieper op in te gaan. Dus hebben de instanties van het ACV, het ABVV en het ACLVB beslist om te protesteren.
Er komt een nationale staking in zo veel mogelijk bedrijven op woensdag 13 februari.

Tijdens het overleg in de Groep van 10, legden de vakbonden ook andere voorstellen op tafel om tegemoet te komen aan vragen van de werknemers :

- Betekenisvolle verhoging van de minimumlonen ;
- Verhoging van uitkeringen en pensioenen tot minstens boven de armoedegrens ;
- Hertekening van de eindeloopbaanregelingen (SWT, landingsbanen,…) ;
- Betere combinatiemogelijkheden voor werk en privé ;
- Betere mogelijkheden voor woon-werkverkeer (derdebetalersregeling openbaar vervoer, fietsvergoeding,…) ;

We willen naast antwoorden en oplossingen op korte termijn, ook onderhandelingen over een rechtvaardige transitie naar een gezondere en duurzame economie met inbegrip van de impact van de digitalisering.

Voor de gevangenissen betekent dit concreet dat er vanaf dinsdag 12 februari 2019 om 22u tot en met woensdag 13 februari 2019 om 22u zal worden gestaakt en ingedekt.

(Bekijk bericht)
Vorige berichten
> Nieuws: Wat met mijn attest syndicale premie ? (09/02)
> Nieuws: Selor organiseert wervingsexamen PBA (09/02)
> Nieuws: Overleg nav stakingsaanzegging (04/02)
> Nieuws: Van Cauter schoffeert personeel Merksplas (31/01)
> Nieuws: Nationale staking 13 februari 2019 (29/01)
> Nieuws: Stakingsaanzegging (29/01)
> Nieuws: Voorbereiding PBAP, deel 2 (08/01)
> Nieuws: Nieuw examen verpleegkundige ? (18/12)
> Nieuws: Vragen rond examen verpleegkundige (06/12)
> Nieuws: Eindejaarstoelage op 16 december (23/11)
> Info: (15/11)
> Nieuws: Voorbereiding examen Verpleegkundige (26/10)
> Nieuws: Extra voorbereidingen PBAP (26/10)
> Nieuws: Deel 1 examen PBAP vanaf 5 november (25/10)
> Nieuws: Stakingsaanzegging preventieadviseurs (23/10)
> Nieuws: Meer verpleegkundigen naar mondeling (23/10)
> Nieuws: Selor organiseert examen verpleegkundige (12/10)
> Nieuws: Voorbereidingen examen PBAP (10/10)
> Nieuws: Binnenkort inschrijven examen PBAP (27/09)
> Nieuws: Voorbereiding instapkaart en werving PBA (27/09)
> Nieuws: Ziek zijn is geen keuze ! (17/09)
> Nieuws: 58 extra bevorderingen voor PBAP ! (12/09)
> Nieuws: Selor organiseert instapkaartproef ! (07/09)
> Nieuws: Spilindex overschreden (04/09)
> Nieuws: Voorbereiding examen PBA (20/08)
Diverse
Bezwaarschrift
Brochures FOD
De Nieuwe Tijd
Documenten
Examens
Familiaal Nieuws
Fedmail
Formulieren
Gastenboek
Groep Justitie
Index
Justitiehuizen
Links
Medex
Ontwikkelcirkels
Persmededelingen
Schoolvakanties
Selor
Voorbereiding PBA
Voorbereidingen
Weddenschalen
Zitdag Justitie

Inloggen
=> Inloggen
=> Registreren
=> Paswoord vergeten?Vragen & Problemen - Webmasters
Hosting, Design and Programming by Hosting-Garage.Com & Voetbalkrant.Com.