Nieuws
   Archief
   Index
   Laatste nieuws
   Contact
   Nieuwsbrief
   Veel gestelde vragen (FAQ)


       


ACV
   Deel van een geheel
   Geschiedenis
   Lid worden

Militanten
   Antwerpen
   Berkendaal
   Beveren
   Brugge
   Dendermonde
   Gent
   Hasselt
   Hoogstraten
   Ieper
   Leuven Centraal
   Leuven Hulp
   Mechelen
   Merksplas
   Oudenaarde
   Ruiselede
   Sint-Gillis
   Tongeren
   Turnhout
   Vorst
   Wortel
   Centraal Bestuur
   Erediensten
   Hoven en Rechtbanken
   NICC
   Veiligheid vd Staat

Home >> Nieuws >> Lezen
Eisenpakket EPI (buitendiensten) 2019-2024 (13/12/2019 om 16u54)
585 keer gelezen

Eisenpakket EPI (buitendiensten) 2019-2024

Justitie en strafuitvoering in het bijzonder stonden hoog op de politieke agenda. Bijna alle partijen willen dat ook de korte straffen effectief worden uitgevoerd. Dit kan alleen als er naast investeren in infrastructuur ook geïnvesteerd wordt in personeel.

EPI als aantrekkelijke werkgever :

Geldelijk luik – alle personeelsleden

Lineaire loonsverhoging bovenop de indexsprong van de weddenschalen voor al het personeel werkzaam voor de buitendiensten van EPI.

Verhoging van de eindwedden : de weddeschalen zijn opgebouwd volgens 29 of 31 anciënniteitsjaren. Gezien de politieke wil om ons allemaal langer te doen werken lijkt het ons niet logisch dat personeelsleden jarenlang geen weddeverhoging meer krijgen. Wij vragen dus dat de eindwedden verhoogd worden met 5 jaar geldelijke anciënniteit.

Performant mutatiesysteem : binnen EPI gelden de regels graadanciënniteit, dienstanciënniteit, leeftijd. Wij wensen dit te behouden want dit zijn objectieve criteria. De zwakte van het systeem is dat het gekoppeld is aan de aanwervingen. Niets is meer frustrerend en demotiverend voor het personeel dan een systeem waar mutaties on-hold worden gezet. Wij vragen bijgevolg een performant & werkbaar systeem.

Anciënniteit uit de privésector laten meetellen voor gerelateerde functies en dit voor alle beroepscategorieën. Gezien de schaarste op de arbeidsmarkt en het concurrentieel zwak staan ten opzicht van de privésector en andere overheidsdiensten kan dit als stimulans dienen.

Absenteïsme : positieve stimuli kan één van de middelen zijn om het absenteïsme effectief naar beneden te brengen. Het is niet de bedoeling om afwezigheden te bestraffen, maar om aanwezigheden te belonen.

Statutarisatie van contractuele personeelsleden na 2 jaar anciënniteit indien hun evaluatie voldoet aan de verwachting of uitstekend is.

Opwaardering van contractueel en statutair personeel in niveau D, naar niveau C, en dit zonder examen.

Punten bewaking en technische functies :

Aanpassing van de huidige prestatiedeler 186,5.

Aanwervingen in de graad van PTA volgens specialiteit, wettelijk mogelijk door het KB van 12/11/2009 – administratieve en geldelijke bepalingen van de loopbaan van verschillende personeelsleden van de FOD Justitie die deel uit maken van de bewaking, techniek en logistiek.

De loopbanen van technisch deskundige logistiek – en bewaking aantrekkelijk maken.

Algemene toepassing 36u-regeling voor iedereen, en dus alle aanwervingen in de 36u-week.

Administratie, verpleegkundigen, PSD en directie :

Integratie van de specificiteitspremie in de wedde : Niveau D, C en B : €669,31 ; Niveau A : €1660,89

Uniformkledij

Het vast leggen van de nodige budgettaire middelen in de begroting van EPI om de leveringen te garanderen.

De penitentiaire school :

Dit was zowat het enige punt in het nieuw statuut voor het penitentiair personeel waar wij raaklijnen hadden. De juiste mensen aanwerven voor de juiste job moet de uitgangspositie zijn in het opwaarderen van de verschillende functies in de gevangenissen.
Werken in een gevangenis vereist een aantal competenties. Een diploma is een garantie, en is natuurlijk nodig voor een aantal beschermde functies, maar een diploma is echter geen garantie dat men beschikt over de nodige competenties nodig om te werken in een penitentiaire context.

Een nieuwe manier van werven en opleiden zou moeten gelden voor alle functies binnen de gevangenis. Een algemeen examen blijft bij Selor, maar moet gekoppeld worden aan een opleiding binnen de penitentiaire school. Indien men het echt meent met de penitentiaire school dan moet er een on-going en proactief examen zijn voor alle personeelscategorieën. De uitstroom van personeel is gekend, en daarom moet er ook proactief kunnen geworven worden. Op die manier kan men vertrekkende personeelsleden vervangen door nieuw opgeleid personeel.

De huidige opleidingscentra doen goed werk binnen hun mogelijkheden (budget…), maar het blijft wat aanmodderen.

Indien men het echt meent dan moet er een doorgedreven professionalisering gebeuren. Buiten de expertise binnen ons eigen huis moet men ook eens durven bij de buren gluren. Een samenwerking met andere opleidingscentra (bv politie, brandweer, defensie,…) moet bekeken worden. In de opleiding zou men attesten kunnen behalen die ook bruikbaar zijn in de privésector. Na de stage en opleiding van 1 jaar wordt men benoemd. Het is niet de bedoeling van de regels die federaal gelden (stage, benoeming, beroep…) te veranderen.

De opleiding van al het personeel moet centraal staan in het aanwervingsproces. Gezien de voortdurende wijzigingen in het penitentiaire landschap is een regelmatige opfrissing van de opleiding noodzakelijk.Meer over Info
> Hoe berekent men het vakantiegeld ? (14/05)
> Hoeveel bedraagt een stakingsvergoeding ? (13/05)
> Vanaf wanneer kan ik met VVP (en krijg ik premie 55+) ? (12/05)
> Eisenpakket EPI (buitendiensten) 2019-2024 (13/12)
> (15/11)
> Wat met mijn stakingsattest ? (01/08)
> Overheidsengagementen van 7 februari 2018 (07/02)
> Vakbondspremie (referentiejaar) 2016 (21/02)
> Weddefiches voortaan online (01/02)
> Panelgesprek in boksring (29/09)
> Onderwerpen panelgesprek 29 september (25/09)
> Voorbereidingen (05/03)
> Nieuw voorstel overheid (12/02)
> Reserves verpleegkundigen (11/12)
> Eindejaarstoelage op 17 december (19/11)
> Educatieve cheques (14/11)
> Indexsprongsimulator (30/10)
> Brochure vierdagenweek & halftijds 55+ (12/10)
> Basisopleidingen voor beginnende militanten (08/10)
> Vakantiegeld 2012 (27/04)
> Interessant weetje ivm pensioen (27/04)
> Brochure pensioenhervorming (03/03)
> Basistekst overleg VVP (16/02)
> Actie 30 januari (18/01)
> Wat met mijn stakingsattest ? (07/01)
> Gelukkig Nieuwjaar ! (01/01)
> Vrolijk Kerstfeest (25/12)
> Brief aan de minister (14/12)
> Onderhandeling Limburgse gevangenissen (03/09)
> Nieuw document online (02/09)
> Voorbereiding examen PBA (03/06)
> Ouderschapsverlof tot 12 jaar (22/03)
> De instapkaart (22/03)
> PBA worden... Hoe ? (19/03)
> Advertentie (01/01)
> Barema's PBAP (vanaf 01/11/2009) (07/12)
> Barema's PBA (vanaf 01/11/2009) (07/12)
> Definitief voorstel overheid (5 mei) (09/05)
> Syndicale premie donderdag uitbetaald (30/04)
> Vakantiegeld 2009 (07/04)
> Generieke testen niv. D (19/02)
> Multimedia voorbeeldvragen (niv. D) (19/02)
> Voorbereiding examen PB (06/02)
> Voorakkoord online ! (19/12)
> Enkele belangrijke publicaties (08/12)
> Eindejaarstoelage op 11 december (24/11)
> Toestand kledijuitzet PB's (08/11)
> November onderhandelingsmaand (04/11)
> Voorbereidingsles rapporteren (14/10)
> Reactie op ACOD SIM Nieuwsbrief (08/10)
Vorige berichten
> Militant: Steve Rambour (03/07)
> Nieuws: Fietsvergoeding speedpedelec (26/06)
> Tongeren: BBOC Tongeren (18/06)
> Militant: Charlotte Vandingenen (16/06)
> Militant: Jeroen Vermeire (16/06)
> Militant: Wendy Vandenbroeck (16/06)
> Militant: Jan Van Gorp (16/06)
> Militant: Sara Helsen (16/06)
> Militant: Stefaan Conrardy (16/06)
> Militant: Stef Woestenborghs (16/06)
> Militant: Dirk Oprins (16/06)
> Militant: Denis De Roover (16/06)
> Militant: Azziz Zahraoui (16/06)
> Militant: Corry Veestraeten (16/06)
> Militant: Stofs Gaby (16/06)
> Militant: André Pelkmans (16/06)
> Militant: Mauro Monaco (16/06)
> Militant: Michael Dada (16/06)
> Militant: David Warpy (16/06)
> Militant: Katherine Vanderhaeghen (16/06)
> Militant: Dirk Van Dun (16/06)
> Militant: Brigitte Vanbrabant (16/06)
> Militant: Jamie Torremans (16/06)
> Militant: Hans Tielens (16/06)
> Militant: Tom Tax (16/06)
Diverse
Fedweb
Formulieren
Justitiehuizen
MyPension
Persmededelingen
Persopoint
Schoolvakanties
Selor
Weddenschalen
Zitdag Justitie

Inloggen
=> Inloggen
=> Registreren
=> Paswoord vergeten?
Vragen & Problemen - Webmasters
Hosting, Design and Programming by Hosting-Garage.Com & Voetbalkrant.Com.