Nieuws
   Laatste nieuws
   Contact
   Stakingsattesten
   Archief
   Nieuwsbrief
   Onthaalbrochures
   Sitemap


       


ACV
   Deel van een geheel
   Geschiedenis
   Lid worden

Militanten
   Antwerpen
   Berkendaal
   Beveren
   Brugge
   Dendermonde
   Gent
   Hasselt
   Hoogstraten
   Ieper
   Leuven Centraal
   Leuven Hulp
   Mechelen
   Merksplas
   Oudenaarde
   Ruiselede
   Sint-Gillis
   Tongeren
   Turnhout
   Vorst
   Wortel
   
   Hoven en Rechtbanken
   NICC
   Veiligheid vd Staat

Home >> Nieuws >> Lezen
Fedmail 1 (08/02/2007 om 18u52)
6873 keer gelezen

COMITÉ B IN HET KORT VERGADERING VAN WOENSDAG 7 februari 2007

1. Een nieuwe DG in de FOD Economie
De FOD Economie zal een nieuwe directie oprichten en een POD afschaffen die enkel op papier bestond.  Er zijn benoemingen van managers in het vooruitzicht…  De collega’s die deze FOD opvolgen moeten aandachtig zijn voor deze wijzingen.  Deze info op Comité B was informeel.

2. Project Premie
Een systeem die werd ingevoerd in 1999 door VDB en, voor de welke men nu de discussie terugstuurt naar het management van de departementen, terwijl het voordien P & O was die instond voor de coördinatie van de aanvragen van de projecten.
De bedragen voor de premies blijven ongewijzigd, en de discriminaties blijven eveneens…
Na wat gefilibuster is de overheid akkoord om ons de statistieken van de lopende projecten te bezorgen.
In 1999 was er een protocol van niet akkoord dus ook in 2007.

3. Wetsontwerp met materies van Openbaar Ambt
Een ontgoocheling: tot in tegenstelling van de nota aan Comité B en tot in tegenstelling van wat in het persbericht van de overheid stond, gaat het hier niet om een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur te geven aan alle contractuelen die reeds 2 jaar in dienst zijn.
Het project :

- l
aat aan de leidend ambtenaar van het NGI de bevoegdheid om de benoemingen in niveau B, C en D (de opheffing in een vorige tekst was een vergissing).

- s
chaft de mogelijkheid stond reeds in een andere tekst (de bijkomende en specifieke opdrachten).

voorziet in de verplichting om de contractuelen aanwervingen onder bijkomende en specifieke opdrachten voor te leggen aan de Ministerraad.

schaft de verplichting af om iedere wijziging aan het statuut van de ambtenaren in het algemeen kader van het federaal openbaar Ambt voor te leggen aan het College van openbare instellingen van Sociale Zekerheid.

- voorziet eindelijk dat de contractuelen die 3 jaar in dienst zijn en laureaat zijn van een wervingsselectie van Selor hun voordeel van slagen aan de selectie behouden, ook als de wervingsreserve vervallen is. 
Zij bekomen een Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.  Aanvankelijk was dit enkel van toepassing op "de uitzonderlijke en tijdelijke behoeften", maar we hebben bekomen dat de bepaling uitgebreid werd naar "de bijkomende en specifieke opdrachten".

4. De vragen van ACV-Openbare Diensten over het ontwerp van omzendbrief betreffende "het ziekteverlof".
Er worden geen wijzigingen meer aangebracht aan de geamendeerde tekst na de vorige onderhandelingen.Meer over Fedmail
> Algemene wervingsstop (11/09)
> Niet met ons, mijnheer Bogaert ! (16/01)
> Fedmail (30 november 2012) (02/12)
> Fedmail (22 november 2012) (24/11)
> Fedmail (10 oktober 2012) (12/10)
> Fedmail (2 oktober 2012) (03/10)
> Fedmail (14 september 2012) (14/09)
> Fedmail (7 september 2012) (09/09)
> Fedmail (17 juli 2012) (17/07)
> Fedmail (17 februari 2012) (18/02)
> Federale ambtenaren zijn het beu (13/02)
> Fedmail 2011.04 (06/05)
> Fedmail 2011.03 (27/02)
> Fedmail 2011.02 (11/02)
> Fedmail 2011.01 (29/01)
> Fedmail (16/10)
> Fedmail (18/09)
> Wijzigingen in het geldelijk statuut (03/08)
> Uitvoering federaal sectoraal akkoord (24/06)
> Fedmail : Ouderschapsverlof (28/03)
> Verminderde prestaties wegens medische redenen (29/10)
> Sectoraal federaal akkoord 2009–2010 ondertekend (29/09)
> Onderhandelingen Fed. Sectoraal akkoord gestart (15/09)
> Op weg om de GO in vraag te stellen (25/03)
> Verminderde prestaties wegens ziekte (19/03)
> Fedmail 13 (05/12)
> Fedmail 12 (24/11)
> Fedmail 11 (21/10)
> Comité B van 17 september 2008 (18/09)
> Info van de CDVU (04/09)
> Sectoraal akkoord 2007/2008 is ondertekend ! (09/07)
> Sectoraal voorakkoord voor het FOA (02/07)
> Start van de sectorale onderhandelingen (25/06)
> Indexatie van de kilometervergoeding (25/06)
> Fedmail 4 (19/06)
> Fedmail 3 (04/03)
> Fedmail 2 (26/02)
> Fedmail 1 (18/01)
> Fedmail 13 (20/12)
> Fedmail 12 (30/11)
> Fedmail 11 (13/11)
> Fedmail 10 (25/09)
> Fedmail 9 (05/09)
> Memorandum aan de federale regering (28/06)
> Fedmail 8 (Memorandum aan de federale regering) (28/06)
> Fedmail 7 (27/06)
> Fedmail 6 (26/05)
> Fedmail 5 (11/05)
> Fedmail 4 (10/03)
> Fedmail 3 (In het Staatsblad) (24/02)
Vorige berichten
> Persmededeling: Minister opnieuw in gebreke gesteld (10/09)
> Nieuws: Voorbereidingen examen PBA (09/09)
> Nieuws: vacatures op komst bij de Veiligheid van de Staat (09/09)
> Persmededeling: Wantrouwen en ontgoocheling nooit zo groot (28/08)
> Nieuws: Opnieuw wervingsexamen penitentiair bewakingsassistent (27/08)
> Nieuws: Deadline indienen attest syndicale premie (24/08)
> Nieuws: Studielening voor je kinderen (08/08)
> Nieuws: Doorbraak op til (05/08)
> Nieuws: Constructief overleg met minister (02/08)
> Nieuwsbrief: Morgen overleg AIBV (01/08)
> Nieuws: 1/10de ouderschapsverlof vanaf 01/08 (24/07)
> Nieuws: Deadline Dental Flex & Ambucare : 30 Juni (17/06)
> Nieuws: Binnenkort 1/10de ouderschapsverlof (11/06)
> Nieuws: Deadline enquête IDEWE : 30 juni (07/06)
> Nieuws: Ontgoochelend overleg ! (03/05)
> Nieuws: Papieren versie risicoanalyse vanaf 6 mei (02/05)
> Persmededeling: Nationale stakingsaanzegging gevangenissen (26/04)
> Nieuws: Binnekort risicoanalyse FOD Justitie (20/04)
> Nieuws: Voorbereiding mondelinge proef PBAP (en PBA) (06/04)
> Nieuws: Vakantiegeld op 16 mei (06/04)
> Persmededeling: Aprilgrap of nieuwe besparingsronde ? (02/04)
> Nieuws: Binnenkort examen verpleegkundige (01/03)
> Nieuws: Voorbereidingen examen PBA (25/02)
> Nieuws: Gevangenissen privésector pak duurder dan overheidsgebouwen (22/02)
> Nieuws: Voorbereiding examen PBAP, deel 3 (20/02)
Diverse
Bezwaarschrift
Brochures FOD
De Nieuwe Tijd
Documenten
Examens
Familiaal Nieuws
Fedmail
Formulieren
Gastenboek
Groep Justitie
Index
Justitiehuizen
Links
Medex
Ontwikkelcirkels
Persmededelingen
Schoolvakanties
Selor
Voorbereiding PBA
Voorbereidingen
Weddenschalen
Zitdag Justitie

Inloggen
=> Inloggen
=> Registreren
=> Paswoord vergeten?
Vragen & Problemen - Webmasters
Hosting, Design and Programming by Hosting-Garage.Com & Voetbalkrant.Com.