Nieuws
   Laatste nieuws
   Contact
   Stakingsattesten
   Archief
   Nieuwsbrief
   Onthaalbrochures
   Sitemap


       


ACV
   Deel van een geheel
   Geschiedenis
   Lid worden

Militanten
   Antwerpen
   Berkendaal
   Beveren
   Brugge
   Dendermonde
   Gent
   Hasselt
   Hoogstraten
   Ieper
   Leuven Centraal
   Leuven Hulp
   Mechelen
   Merksplas
   Oudenaarde
   Ruiselede
   Sint-Gillis
   Tongeren
   Turnhout
   Vorst
   Wortel
   
   Hoven en Rechtbanken
   NICC
   Veiligheid vd Staat

Home >> Nieuws >> Lezen
Wijzigingen in het geldelijk statuut (03/08/2010 om 06u27)
6741 keer gelezen

Een van de laatste dossiers die in het kader van het sectoraal akkoord 2009-2010 nog hangende was binnen de Regering van lopende zaken was een koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het geldelijk statuut van de personeelsleden van de federale overheidsdiensten.

Op 16 juli 2010 werd het bedoelde KB van 5 juli 2010 in het Staatsblad gepubliceerd.

Wij onderscheiden volgende wijzigingen die uitwerking hebben met ingang van 1 december 2008 :

1. Bij de overgang naar de niveaus C of B wordt geen rekening meer gehouden met de leeftijdsklassen en behouden de rijksambtenaren de geldelijke anciënniteit verworven op het lagere niveau.

Dit betekent dat de geldelijke anciënniteit zoals de berekening ervan van kracht was op 1 december 2008 verworven blijft.

Ze mag enkel worden gewijzigd wanneer een reeds in dienst zijnde Rijksambtenaar als stagiair benoemd wordt in een nieuwe betrekking of wanneer de ambtenaar aantoont dat een vergissing werd begaan op het ogenblik van de initiële berekening van zijn geldelijke anciënniteit.

In dit geval gebeurt de herberekening op basis van de bepalingen die van toepassing waren op het ogenblik van zijn indiensttreding.


2. Bij de overgang naar het niveau A vindt de berekening van de twee derden van de verworven anciënniteit in de zogenaamde lagere diensten plaats op basis van de geldelijke anciënniteit verworven op het lagere niveau. De leeftijdsklassen spelen hierbij geen rol meer.

Dit betekent dat voor de Rijksambtenaren die tot het hogere niveau werden bevorderd vóór de inwerkingtreding van dit besluit de diensten gepresteerd op de lagere niveaus worden herberekend op 1 december 2010.

Let wel : de nieuw berekende geldelijke anciënniteit geldt slechts vanaf die datum !

De betrokken personeelsdiensten hebben dus werk voor de boeg !


3. Als bijlage van het besluit zijn nieuwe weddenschalen opgenomen.

- Voor de weddenschalen van niveau D is de jaarlijkse integratiepremie van 100€ die samen met de eindejaarstoelage werd uitbetaald geïntegreerd in de nieuwe weddenschalen. Het KB van 3 december 2002 tot toekenning van een integratiepremie aan sommige personeelsleden van sommige overheidsdiensten wordt dan ook opgeheven.

- Voor de weddenschalen van niveau B is er een gelijkschakeling van respectievelijk de weddenschalen van BA1, BA2 en BA3 met de weddenschalen van BT1, BT2 en BT3 die reeds overeenstemden met de weddenschalen BF1, BF2 en BF3. Dit betekent een gevoelige stijging van de bezoldiging van de administratieve deskundige.Meer over Fedmail
> Algemene wervingsstop (11/09)
> Niet met ons, mijnheer Bogaert ! (16/01)
> Fedmail (30 november 2012) (02/12)
> Fedmail (22 november 2012) (24/11)
> Fedmail (10 oktober 2012) (12/10)
> Fedmail (2 oktober 2012) (03/10)
> Fedmail (14 september 2012) (14/09)
> Fedmail (7 september 2012) (09/09)
> Fedmail (17 juli 2012) (17/07)
> Fedmail (17 februari 2012) (18/02)
> Federale ambtenaren zijn het beu (13/02)
> Fedmail 2011.04 (06/05)
> Fedmail 2011.03 (27/02)
> Fedmail 2011.02 (11/02)
> Fedmail 2011.01 (29/01)
> Fedmail (16/10)
> Fedmail (18/09)
> Wijzigingen in het geldelijk statuut (03/08)
> Uitvoering federaal sectoraal akkoord (24/06)
> Fedmail : Ouderschapsverlof (28/03)
> Verminderde prestaties wegens medische redenen (29/10)
> Sectoraal federaal akkoord 2009–2010 ondertekend (29/09)
> Onderhandelingen Fed. Sectoraal akkoord gestart (15/09)
> Op weg om de GO in vraag te stellen (25/03)
> Verminderde prestaties wegens ziekte (19/03)
> Fedmail 13 (05/12)
> Fedmail 12 (24/11)
> Fedmail 11 (21/10)
> Comité B van 17 september 2008 (18/09)
> Info van de CDVU (04/09)
> Sectoraal akkoord 2007/2008 is ondertekend ! (09/07)
> Sectoraal voorakkoord voor het FOA (02/07)
> Start van de sectorale onderhandelingen (25/06)
> Indexatie van de kilometervergoeding (25/06)
> Fedmail 4 (19/06)
> Fedmail 3 (04/03)
> Fedmail 2 (26/02)
> Fedmail 1 (18/01)
> Fedmail 13 (20/12)
> Fedmail 12 (30/11)
> Fedmail 11 (13/11)
> Fedmail 10 (25/09)
> Fedmail 9 (05/09)
> Memorandum aan de federale regering (28/06)
> Fedmail 8 (Memorandum aan de federale regering) (28/06)
> Fedmail 7 (27/06)
> Fedmail 6 (26/05)
> Fedmail 5 (11/05)
> Fedmail 4 (10/03)
> Fedmail 3 (In het Staatsblad) (24/02)
Vorige berichten
> Nieuwsbrief: Wat met mijn attest syndicale premie ? (18/02)
> Nieuws: Voorbereidingen op examen PBA (11/02)
> Nieuwsbrief: Niet akkoord met overgangsmaatregelen mutatiecycli (11/02)
> Nieuws: Vrijdagstakingen februari 2020 (05/02)
> Nieuws: Twee Brugdagen in 2020 (03/02)
> Nieuws: Vanaf 31 januari elke vrijdag 24u-actie (29/01)
> Nieuws: Voorstel op HOC kan niet bekoren (29/01)
> Nieuws: Woensdag opnieuw HOC ! (27/01)
> Nieuws: Acties nav eenzijdige annulering overleg (22/01)
> Nieuws: Voorstel brugdagen 2020 (22/01)
> Nieuws: Minister blaast het overleg op ! (20/01)
> Persmededeling: Geens stopt bemiddeling rond minimale dienstverlening (15/01)
> Nieuws: Voorbereiding op examen PBA (13/01)
> Nieuws: Fijne Feestdagen ! (18/12)
> Nieuws: Eisenbundel overhandigd tijdens geslaagde actie (13/12)
> Info: Eisenpakket EPI (buitendiensten) 2019-2024 (13/12)
> Persmededeling: 24u-actie op 12 december (11/12)
> Nieuws: Fiches eindejaarstoelage online (10/12)
> Nieuws: 24u-actie op donderdag 12 december (09/12)
> Nieuws: Stakingsaanzegging voor alle gevangenissen (03/12)
> Nieuws: Eindejaarstoelage op 13 december (27/11)
> Nieuws: Voorbereiding examen PBA (30/10)
> Nieuws: Directiepremie voor niveau B ? (18/10)
> Nieuws: Maak jij het verschil ? (17/10)
> Persmededeling: Hoge Veiligheid gaat sluiten (16/10)
Diverse
Bezwaarschrift
Brochures FOD
De Nieuwe Tijd
Documenten
Examens
Familiaal Nieuws
Fedmail
Formulieren
Gastenboek
Groep Justitie
Index
Justitiehuizen
Links
Medex
Ontwikkelcirkels
Persmededelingen
Schoolvakanties
Selor
Voorbereiding PBA
Voorbereidingen
Weddenschalen
Zitdag Justitie

Inloggen
=> Inloggen
=> Registreren
=> Paswoord vergeten?
Vragen & Problemen - Webmasters
Hosting, Design and Programming by Hosting-Garage.Com & Voetbalkrant.Com.