Nieuws
Laatste nieuws
Contact
Stakingsattesten
Archief
Nieuwsbrief
Onthaalbrochures
Sitemap

ACV
Deel van een geheel
Geschiedenis
Lid worden

Militanten
Antwerpen
Berkendaal
Beveren
Brugge
Dendermonde
Gent
Hasselt
Hoogstraten
Ieper
Leuven Centraal
Leuven Hulp
Mechelen
Merksplas
Oudenaarde
Ruiselede
Sint-Gillis
Tongeren
Turnhout
Vorst
Wortel

Hoven en Rechtbanken
NICC
Veiligheid vd Staat
Veiligheidskorps


Home
Laatste nieuws
Algemene ledenvergadering Veiligheidskorps (16/10/2017 om 18u18)

Onlangs was er een vergadering met de overheid betreffende het veiligheidskorps. Naar aanleiding hiervan organiseren we samen met ACOD/CGSP en VSOA/SLFP een algemene ledenvergadering op 26 oktober om 10u00 in de lokalen van ACOD op het Fontainasplein 9/11 te 1000 Brussel.

Deze algemene ledenvergadering werd door de overheid goedgekeurd. Dit wil zeggen dat IEDEREEN die het wenst, aanwezig kan zijn. Alle personeelsleden van het Veiligheidskorps zijn die dag ingedekt om deel te nemen aan de algemene ledenvergadering.

Wij verwelkomen jullie uiteraard graag zo talrijk mogelijk om IEDEREEN zo goed, en zo volledig als mogelijk te informeren.

(Bekijk bericht)
Schrijnend tekort aan werkingsmiddelen (11/10/2017 om 19u12)

De besparingen binnen de gevangenissen gaan echt wel ver, heel ver. Er wordt niet alleen op onder andere personeel en kledij bespaard, maar er zijn ook al een tijd schrijnende tekorten aan werkingsmiddelen binnen de gevangenissen.

In de Leuvense hulpgevangenis werd er daarom een alarmbelprocedure ingediend. Fouilles en celonderzoeken dienen er met de blote hand te gebeuren, want er is immers een tekort aan latex-handschoenen.

In sommige inrichtingen is er zelfs tekort aan toiletpapier, zeep en handdoeken voor het personeel ! Na een fouillering, veelal met de blote hand, kunnen de handen er zelfs niet deftig worden gewassen ! Het personeel kan natuurlijk nog altijd de handen afdrogen aan de broek, maar zelfs de kledij wordt al een hele tijd niet meer geleverd

ACV openbare diensten vraagt een onmiddellijke oplossing, of moeten we terug de minister van Justitie in gebreke stellen ?

(Bekijk bericht)
Bedrag fietsvergoeding stijgt (11/10/2017 om 19u07)

Vanaf 1 september 2017 is het bedrag van de fietsvergoeding gestegen van 0,20 naar 0,23 per kilometer !

(Bekijk bericht)
Uitkering thematische verloven omlaag ! (10/10/2017 om 11u31)

Bij thematisch verlof in de vorm van een halftijdse of n vijfde prestatievermindering voor een werknemer van minstens 50 jaar, vermindert het bedrag van de uitkering in vergelijking met wat vr 1 juni 2017 was bepaald.

Het verschil tussen het bedrag voor werknemers van minder dan 50 jaar en dat voor werknemers van minstens 50 jaar wordt bijgevolg kleiner.

Concreet :

Halftijdse vermindering :
694,22 bruto wordt 551,76 bruto per maand (= 457,14 netto).

En vijfde vermindering :
277,69 bruto wordt 208,27 bruto per maand (= 172,56 netto).

(Bekijk bericht)
Minister in gebreke gesteld ! (03/10/2017 om 11u33)

Net zoals in augustus 2015 zien wij ons genoodzaakt om minister van Justitie Koen Geens opnieuw in gebreke te stellen mbt het niet naleven van het MB inzake de kledij van het personeel.

De kledij van het personeel is geregeld door het MB van 28 oktober 2009. Verder staat in het algemeen reglement van de strafinrichtingen dat het personeel verplicht is om een uniform te dragen. Gezien er de laatste jaren amper uniformen en schoenen worden geleverd, volgt de minister het MB en de algemene reglementering niet.

Daarenboven stellen we de minister tevens in gebreke voor het feit dat aan de schrijnende verlofachterstand maar geen einde komt en er geen mogelijkheid wordt verleend om die opgebouwde verlofrechten effectief uit te voeren. Alles samen gaat het over meer dan 537.000 dagen !

ACV Openbare Diensten stelt daarom samen met het ACOD de minister van Justitie formeel in gebreke. Via een collectieve klacht werd de minister hiervan vandaag op de hoogte gesteld.

Wij gaan niet nalaten om bij een weigering verdere stappen te zetten.

(Bekijk bericht)
Vorige berichten
> Veiligheidskorps: Algemene ledenvergadering Veiligheidskorps (16/10)
> Persmededeling: Schrijnend tekort aan werkingsmiddelen (11/10)
> Nieuws: Bedrag fietsvergoeding stijgt (11/10)
> Familiaal nieuws: Moeder Louis Van Osta overleden (10/10)
> Nieuws: Uitkering thematische verloven omlaag ! (10/10)
> Persmededeling: Minister in gebreke gesteld ! (03/10)
> Veiligheidskorps: Stand van zaken bevordering & onderhandeling (02/10)
> Nieuws: ACV Brugge verhuist (29/09)
> Nieuwsbrief: Nieuw statuut en minimale dienstverlening : onbespreekbaar ! (20/09)
> Brugge: Stiptheidsacties OCPP Brugge (01/09)
> Nieuws: Historisch : PLC Ruiselede staakt ! (21/08)
> Nieuws: Verlof voor stage (of proefperiode) (18/08)
> Nieuws: Detacheringsvergoeding voor uitgestelde mutaties (18/08)
> Nieuws: Kilometervergoeding & indexering vergoedingen (18/08)
> Nieuws: Voorbereiden op het examen niveau B (04/07)
> Nieuws: Akkoord over aanvullend pensioen voor contractuelen overheid (04/07)
> Nieuws: Voorbereiden op examen PBA (Brugge) (16/06)
> Nieuws: Generieke screening niveau B (13/06)
> Nieuws: ACV haalt in-extremis vervroeging flexipremie binnen (09/06)
> Dendermonde: Ophef na misverstandje... (03/06)
> Nieuws: Spilindex overschreden (30/05)
> Nieuws: Binnenkort opnieuw examen PBA (17/05)
> Nieuws: Informeel overleg 15 mei 2017 (16/05)
> Nieuws: Vakantiegeld & brugdagen 2017 (18/04)
> Sint Gillis: Nieuw team Sint-Gillis (14/04)
Diverse
Bezwaarschrift
Brochures FOD
De Nieuwe Tijd
Documenten
Examens
Familiaal Nieuws
Fedmail
Formulieren
Gastenboek
Groep Justitie
Index
Justitiehuizen
Links
Medex
Ontwikkelcirkels
Persmededelingen
Schoolvakanties
Selor
Voorbereiding PBA
Voorbereidingen
Weddenschalen
Zitdag Justitie

Inloggen
=> Inloggen
=> Registreren
=> Paswoord vergeten?Vragen & Problemen - Webmasters
Hosting, Design and Programming by Hosting-Garage.Com & Voetbalkrant.Com.