Nieuws
   Laatste nieuws
   Contact
   Stakingsattesten
   Archief
   Nieuwsbrief
   Onthaalbrochures
   Sitemap


       
ACV
   Deel van een geheel
   Geschiedenis
   Lid worden

Militanten
   Antwerpen
   Berkendaal
   Beveren
   Brugge
   Dendermonde
   Gent
   Hasselt
   Hoogstraten
   Ieper
   Leuven Centraal
   Leuven Hulp
   Mechelen
   Merksplas
   Oudenaarde
   Ruiselede
   Sint-Gillis
   Tongeren
   Turnhout
   Vorst
   Wortel
   
   Hoven en Rechtbanken
   NICC
   Veiligheid vd Staat
   Veiligheidskorps


Home
Laatste nieuws
Waarom wij op 30 april het werk neerleggen (20/04/2018 om 17u14)

De federale regering wenst te starten met een zogenaamde hervorming van de federale overheidsdiensten.

De vertegenwoordigers van het personeel, nl. de drie representatieve vakorganisaties ACV-ACOD-VSOA, hebben inmiddels kennis kunnen nemen van het voorstel van Minister Vandeput.

Deze voorstellen, vervat in o.m. de CODEX, bevatten fundamentele wijzigingen van het functioneren en van de dienstverlening van de federale overheid. Daarom zal het gemeenschappelijk vakbondsfront tijdens de onderhandelingen, haar standpunten kracht bijzetten door regelmatig actie te voeren, en dit vanaf 30 april aanstaande.

De bekommernis van de drie representatieve vakorganisaties situeert zich rond vier thema’s :

1) Behoud van het ziektekrediet
2) Behoud de statutaire tewerkstelling
3) Behoud de verlofregeling
4) Geen interim arbeid

(Bekijk bericht)
Federaal overheidspersoneel legt op 30 april het werk neer (13/04/2018 om 16u32)

De maat is vol voor de federale ambtenaren. Sinds de zomer van vorig jaar lanceren minister Vandeput en zijn partij de ene na de andere aanval op het federaal ambtenarenapparaat. De vaste benoeming wordt afgebouwd, er wordt beknibbeld op de verlofregeling, interimarbeid wordt ingevoerd in de diensten en het ziektekrediet staat op de helling.

Waar moet het naartoe met het federaal openbaar ambt ? Daarover ontbreekt het de minister aan visie. In het regeerakkoord kreeg hij de opdracht om met een redesign de federale overheid slanker en efficiënter te maken. Dat zou nog eens een besparing van 500 miljoen euro met zich meebrengen. Na vier jaar is er echter nog bijna niets bespaard, en dus begint de minister in het wilde weg en met de botte bijl te hakken en te snoeien in datgene wat het openbaar ambt nu nog aantrekkelijk maakt.

Snoeien, knippen, snijden, hakken, afpakken, verbieden, wegnemen : dat lijken de ordewoorden van deze N-VA-minister. Van snoeien om te groeien heeft het kabinet van minister Vandeput nog nooit gehoord. Het lijkt hier eerder op besparen om de achterban te paaien.

Daarom roept ACV Federale Overheid de ambtenaren op om het werk neer te leggen en de diensten gesloten te houden op maandag 30 april.

In de maand mei volgen er nog meer acties.

Minister Vandeput, uw vlieger gaat niet op. Uw ambtenaren hebben er genoeg van !

Wordt de codex het nieuwe statuut ? In de codex wordt het regelgevend kader voor het statuut van het federaal overheidspersoneel vastgelegd. De hele loopbaan komt erin aan bod. Dat klinkt onschuldig, maar met de codex wil minister Vandeput een aantal platte besparingen doorvoeren.

Verlofregeling aangepast

Minister Vandeput wil beknibbelen op het anciënniteitsverlof, het omstandigheidsverlof en het recuperatieverlof van de federale ambtenaren. Dat zou hij beter niet doen, want die verlofregelingen bestaan om de work-life balance van ambtenaren gezond te houden. In tijden waarin het aantal burn-outs stijgen en de pensioenleeftijd opgetrokken wordt, is dat absoluut noodzakelijk.

Ziektekrediet afgeschaft

Minister Vandeput wil de huidige regeling van het ziektekrediet voor federale ambtenaren vervangen door 30 dagen gewaarborgd loon per jaar. Na die 30 dagen zouden ambtenaren terugvallen op 60 % van het loon. Dat is een enorm hardvochtige maatregel. Enerzijds wordt er bespaard op de rug van de meest kwetsbare mensen van de maatschappij. Wie geconfronteerd wordt met een ernstige ziekte, zal dat vanaf nu ook voelen in de portemonnee. Daarnaast is het ook een onverantwoorde maatregel. De nieuwe regeling is nog minimalistischer dan de regeling van de privésector.

Vaste benoeming afgeschaft

Vaste benoemingen afschaffen brengt de onafhankelijkheid van het openbaar ambt in gevaar. We stevenen af op een klimaat van willekeur en vriendjespolitiek. Welke ambtenaar durft nog politiek ongunstig te handelen wanneer zijn job daardoor op de helling komt te staan ? En daar is iedereen de dupe van. Is er zonder de vaste benoeming überhaupt nog wel genoeg reden om te solliciteren bij de overheid ? Contractuelen krijgen minder loon, minder pensioen en minder sociale zekerheid. Wie wil er binnenkort nog ambtenaar worden ?

Invoering interimarbeid

Interimarbeid bij de federale overheid, dat is minder loon en geen sociale bescherming. Het personeel krijgt een nepstatuut zonder werk- en inkomenszekerheid. Interimarbeid bij de federale overheid, dat is bovendien even absurd als een bakker die moet inspringen voor een afwezige rechter. Of een tandarts die de plaats inneemt van een brandweerman. De federale overheid bestaat voornamelijk uit gespecialiseerde jobs die een opleiding, ervaring en kennis nodig vereisen. Interimarbeid bij de federale overheid, dat is één voor de prijs van twee. Een uitzendkracht kost namelijk dubbel zoveel als een gewoon personeelslid. En dat in tijden van zware besparingen.

(Bekijk bericht)
Mutaties PSD & Verpleegkundigen (30/03/2018 om 16u07)

Protocol 464 verduidelijkt niet alleen het kader van de psychosociale graden en de verpleegkundigen, maar laat ook toe om bijkomend personeel in deze graden aan te werven.

Voorafgaand aan deze statutaire aanwervingen wordt een mutatie-oefening georganiseerd.
De foto die zal toelaten om de rangschikking te realiseren per graadanciënniteit, dienstanciënniteit en leeftijd, zal genomen worden in EPI-mut op datum van 30/04/2018 om 23u59.
De statutaire en contractuele personeelsleden kunnen aan deze oefening deelnemen, wetende dat bij identieke rangschikking voorrang wordt gegeven aan de statutairen.

Hoewel alles in het werk gesteld wordt om de aanwervingen zo snel mogelijk te realiseren, kan de overheid geen enkele datum van uitvoering van de mutaties vooropstellen. Het lijkt hen niettemin redelijk om deze bewegingen te voorzien in de loop van het laatste trimester van 2018, eens de nieuwe personeelsleden in dienst getreden zijn.

(Bekijk bericht)
Voorbereiding op examen PBA (30/03/2018 om 11u10)

Nog tot en met 12 april 2018 kan je via Selor inschrijven op het wervingsexamen voor Penitentiair Bewakingsassistent.

Er zijn vacatures voor Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen, de Kempen en Brussel.

Met oog op dit wervingsexamen organiseren wij opnieuw voorbereidingssessies.

Wil je goed voorbereid, en met gevoelig verhoogde slaagkansen, richting examen trekken, kom dan op zaterdag 28 april 2018 naar één van onderstaande voorbereidingen.

28 april 2018 : Oostkamp
t Roodhof, Nieuwburgstraat 32 (zaal de Confidence)

28 april 2018 : Turnhout
ACV, Korte Begijnenstraat 20 (zaal Aula)

De voorbereidingssessies zijn telkens van 09u00 tot 13u00. Iedereen is welkom doch vooraf inschrijven is noodzakelijk en doe je via : info@acv-gevangenissen.be

(Bekijk bericht)
Opnieuw wervingsexamen PBA (28/03/2018 om 19u54)

Selor gaat vanaf morgen opnieuw op zoek naar Nederlandstalige penitentiair bewakingsassistenten.

Er zijn vacatures voor de regio’s Oost- en West-Vlaanderen, de Kempen, Antwerpen en Brussel.

Inschrijven voor het wervingsexamen doe je uitsluitend via de website www.selor.be, en kan vanaf 29 maart 2018 tot en met 12 april 2018.

Met oog op dit wervingsexamen organiseert ACV-Openbare Diensten opnieuw twee voorbereidingssessies.

Wil je goed voorbereid, en met gevoelig verhoogde slaagkansen richting het examen trekken, kom dan op zaterdag 28 april 2018, van 9u tot 13u, naar één van onze sessies (in Turnhout & Brugge).

Details over de exacte locaties en zalen volgen nog, maar je kan nu reeds inschrijven.

Iedereen is welkom, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk. Inschrijven doe je uitsluitend via info@acv-gevangenissen.be.

(Bekijk bericht)
Vorige berichten
> Persmededeling: Waarom wij op 30 april het werk neerleggen (20/04)
> Nieuws: Federaal overheidspersoneel legt op 30 april het werk neer (13/04)
> Nieuws: Mutaties PSD & Verpleegkundigen (30/03)
> Nieuws: Voorbereiding op examen PBA (30/03)
> Nieuws: Opnieuw wervingsexamen PBA (28/03)
> Nieuws: Minister wil ziektekrediet afschaffen ! (27/03)
> test (20/03)
> Nieuws: Brugdagen 2018 (02/03)
> Nieuws: Akkoord met voorstellen, maar... (22/02)
> Nieuws: Constructief overleg (07/02)
> Info: Overheidsengagementen van 7 februari 2018 (07/02)
> Nieuws: Nieuw overleg gepland (06/02)
> Nieuws: 2u-acties van 5 februari opgeschort ! (01/02)
> Nieuws: Berekening premies was dan toch juist ! (31/01)
> Nieuws: Stakingsaanzegging nav een stakingsaanzegging ? (30/01)
> Nieuws: Fout bij berekening premies ! (30/01)
> Nieuws: Voorbereiding op examen PBA (30/01)
> Nieuws: Acties vanaf 29 januari (25/01)
> Nieuws: Waarom plannen wij acties (20/01)
> Nieuws: Selor zoekt administratieven (m/v/x) (20/01)
> Nieuws: Voorbereiding op examen PBA (17/01)
> Nieuws: Tijdsparen (16/01)
> Nieuws: Vanaf eind januari acties (11/01)
> Nieuws: Voorstel overheid unaniem verworpen (10/01)
> Nieuws: (niet getekend) voorstel overheid (09/01)
Diverse
Bezwaarschrift
Brochures FOD
De Nieuwe Tijd
Documenten
Examens
Familiaal Nieuws
Fedmail
Formulieren
Gastenboek
Groep Justitie
Index
Justitiehuizen
Links
Medex
Ontwikkelcirkels
Persmededelingen
Schoolvakanties
Selor
Voorbereiding PBA
Voorbereidingen
Weddenschalen
Zitdag Justitie

Inloggen
=> Inloggen
=> Registreren
=> Paswoord vergeten?Vragen & Problemen - Webmasters
Hosting, Design and Programming by Hosting-Garage.Com & Voetbalkrant.Com.