Nieuws
†††Laatste nieuws
†††Contact
†††Stakingsattesten
†††Archief
†††Nieuwsbrief
†††Onthaalbrochures
†††Sitemap


††††††
ACV
†††Deel van een geheel
†††Geschiedenis
†††Lid worden

Militanten
†††Antwerpen
†††Berkendaal
†††Beveren
†††Brugge
†††Dendermonde
†††Gent
†††Hasselt
†††Hoogstraten
†††Ieper
†††Leuven Centraal
†††Leuven Hulp
†††Mechelen
†††Merksplas
†††Oudenaarde
†††Ruiselede
†††Sint-Gillis
†††Tongeren
†††Turnhout
†††Vorst
†††Wortel
†††
†††Hoven en Rechtbanken
†††NICC
†††Veiligheid vd Staat
†††Veiligheidskorps


Home
Laatste nieuws
Oproep tot staking ! (20/06/2018 om 13u54)

Het Nederlandstalig groepscomitť gevangenissen (Vlaamse Vleugel) kwam vandaag samen en besliste om op te roepen tot een algemene staking in alle gevangenissen. Dit tot tegenbericht.

Morgen, donderdag 21 juni, worden we om 12u voor overleg bij minister Geens verwacht. Wij zullen na het overleg zo vlug mogelijk terugkoppelen. Daarna zitten we samen met het ACOD.

Maandag volgt een evaluatie met de militanten, en koppelen opnieuw terug naar de leden.

Alvast bedankt voor de massale steun tijdens deze moeilijke periode !

(Bekijk bericht)
Invoering minimale dienstverlening (15/06/2018 om 20u38)

Wij nemen nota van de beslissing van de minister om een minimale dienstverlening in de gevangenissen in te voeren.

Maandagvoormiddag zitten we samen met de collegas van ACOD en zullen dan gepast reageren.

(Bekijk bericht)
Ambtenaren staken op 6 juni (31/05/2018 om 09u51)

De onderhandelingen op het Comitť B over de Codex hebben een dramatische wending genomen. De vertegenwoordigers van minister Vandeput wensen nog te onderhandelen en deze te beŽindigen op woensdag 6 juni, ongeacht het feit dat dan alle hoofdstukken behandeld werden !

We gaan hiervoor in protest op 06 juni 2018.

Voor onze sector zijn de nodige initiatieven genomen om de afwezigheden in te dekken, dit vanaf dinsdag 05 juni 22u00 tot donderdag 07 juni 06u00.

(Bekijk bericht)
Buiten warm, binnen ijskoud (31/05/2018 om 09u50)

De onderhandelingen in Comitť B over de Codex van het federaal openbaar ambt verlopen rampzalig. Buiten is het warm, aan de onderhandelingstafel is het ijskoud.

Minister Vandeput wil nog met de vakbonden over de codex onderhandelen op maandag 4 juni, dinsdag 5 juni en woensdag 6 juni, telkens van 9u00 tot 18u00. Daarna sluit hij de onderhandelingsperiode af, klaar of niet. Natuurlijk zal dat woensdag tot een nieuw conflict met de minister leiden.

De minister toont daarmee opnieuw aan dat hij niet het minste respect heeft voor de ambtenaren en het syndicaal statuut, en dat zijn kabinetsmedewerkers niet de minste ervaring hebben met de sociale dialoog bij de overheid.

Deze regering onderhandelt puur voor de vorm, dat is ons voor de zoveelste keer erg duidelijk geworden. De vakbonden worden gebruikt als spellingscontrole, om de materiŽle foutjes te corrigeren en de punten en kommas op de juiste plaats te zetten. Het kabinet van minister Vandeput veegt elk inhoudelijk argument dat de vakbonden aanbrengen zonder pardon van tafel. Minister Vandeput verwart onderhandelen met communiceren.

I. Stand van zaken

De onderhandelingen verlopen langzaam en onzeker. We moeten twaalf hoofdstukken onderhandelen, maar na meer dan een maand zwoegen hebben we er nog maar vier afgewerkt. Bovendien hebben we nog geen enkel moment effectief gediscussieerd. De vakbonden mogen hun ideeŽn vertellen en het kabinet neemt ze mee. Een week later krijgen we te horen dat de regering er toch geen rekening mee houdt. Dat het kabinet niet onmiddellijk kan antwoorden op onze vragen, wijst erop dat ze zelf hun dossier niet beheersen.

Toepassing van de codex

Wat vragen de vakbonden ?
Wij willen, zoals het regeerakkoord voorschrijft, het toepassingsveld van de codex verruimen tot alle diensten die een apart statuut hebben dat nauw aansluit bij dat van de federale overheid. Denk maar aan het personeel van de griffies, Fedasil, Famifed dat vanaf 2019 geregionaliseerd wordt, de Regie der Gebouwen die een NV van Publiek Recht wordt, de hervormde Civiele Bescherming etc.

Wat antwoordt de regering ?
Na veel gepalaver werd in Comitť B overeengekomen dat de minister voor ambtenarenzaken een brief zou schrijven naar al zijn collegas met de vraag of zij van plan zijn om hun diensten daarbij te laten aansluiten. Wanneer we op het kabinet van Jambon naar een antwoord op die brief vragen, wordt beweerd dat ze die brief niet kennen en wordt ons verweten alleen stokken in de wielen te willen steken.

Samenvoeging niveaus D en C

Wat vragen de vakbonden ?
We hebben voorgesteld om de niveaus D en C samen te voegen. Dat is trouwens een idee dat we al bij het begin van deze legislatuur bij Vandeput gelanceerd hebben en in december tijdens de informele werkgroepen bij de Premier hebben herhaald. Dat zou wervingen vergemakkelijken en mooie carriŤremogelijkheden bieden aan mensen die zonder diploma de arbeidsmarkt ingestapt zijn.

Wat antwoordt de regering ?
Het kabinet vindt dat oorspronkelijk een interessant idee, maar laat een week later weten er toch niet op in te gaan omdat dat budgettair niet bekeken werd, en niet in de oorspronkelijke bedoeling van de Codex ligt.

Functiewegingen en functiefamilies

Wat vragen de vakbonden ?
Functiewegingen in de niveaus D, C en B vragen we al lang. Een functieweging dient enkel om te bepalen tot welk niveau een functie behoort en heeft geen gevolgen voor de loonstructuur bij de federale overheid.

Wat antwoordt de regering ?
Met de Codex wil het kabinet op die vraag ingaan, maar dan wel zonder de inbreng of de medewerking van de specialisten van de vakbonden, zodat de legitieme basis totaal ontbreekt. De personeelsleden zullen wel een functiegewicht krijgen, maar hebben geen enkele inbreng of inspraak in de totstandkoming ervan.
Het kabinet wil bovendien niet dat de functieweging leidt tot aangepaste weddenschalen, noch tot mechanismen om personeelsleden naar het juiste niveau over te hevelen. Waarvoor dient de weging dan wel ? Iedereen weet toch dat veel functies uitgevoerd worden door mensen van een lager niveau. Waarom dan deze dure studie ?
Hetzelfde gebeurt bij de functiefamilies. Het kabinet wil het openbaar ambt indelen in 18 functiefamilies. Wij hebben daarmee geen probleem, maar als we vragen welk voordeel een functiefamilie biedt (aangepaste loonschalen, bijvoorbeeld, of een gemakkelijkere doorstroming bij bevorderingen), dan blijft het aan de andere kant van de onderhandelingstafel oorverdovend stil.

II. Twistpunten

En dan hebben we het nog maar over de makkelijke hoofdstukken van de Codex. Dat belooft voor de moeilijke dossiers, zoals de rekrutering en het verlofbesluit. We zetten enkele hete hangijzers even op een rijtje :

Rekrutering

Het kabinet wil elke functie openstellen voor iedereen binnen het federaal openbaar ambt. Een oplossing die niet in het belang is van de individuele ambtenaar die wil promoveren binnen zijn of haar eigen instelling. Bepaalde instellingen zullen geen normaal actieplan kunnen ontwikkelen maar zullen geconfronteerd worden met tientallen of honderden kandidaten uit andere instellingen. Eigen mensen zullen niet meer zomaar bevorderd kunnen worden binnen de eigen diensten. Zelfs het logische idee om mensen binnen hun eigen functiefamilie te bevorderen, krijgt geen gehoor bij het kabinet.

Verlofbesluit

De verloven zouden zogenaamd geharmoniseerd worden, maar worden in de realiteit afgebroken. Er wordt overal wat afgeknipt: anciŽnniteitsverlof begint pas vanaf 55 in plaats van op 45 jaar, minder compensatiedagen voor overuren, minder omstandigheidsverlof, een feestdag minder etc. Moeizaam tot stand gekomen afspraken en evenwichten in het verlofbesluit worden zomaar op de helling gezet.

Ziektekrediet

Het ziektekrediet staat nog wel ergens vermeld in de codex, maar als je leest wat de regering van plan is met het ziektepensioen, dan kunnen we al voorspellen dat ook het ziektekrediet niet zal overleven.

Vaste benoeming

De Codex effent de weg om de statutaire functies te reserveren voor de gezagsfuncties. Het kabinet is momenteel op zoek naar een politiek akkoord om te bepalen welke de gezagsfuncties zijn en zal dan met regelgeving voor de dag komen om de statutaire werving te beperken. Het kabinet werkt volledig zonder enige vorm van transparantie naar het personeel en de vakbonden toe.

III. Hoe moet het nu verder ?

De onderhandelingen verlopen dus moeizaam, en zeker omdat het kabinet door zijn minister onder tijdsdruk gezet wordt. Eerst was voorzien dat de onderhandelingen tegen eind mei afgerond moesten zijn. Nu breekt hij de onderhandelingen af op 6 juni, zonder dat het dossier grondig behandeld werd. Als minister Vandeput denkt dat de onderhandelingen haastig zullen afgewerkt worden, dan is hij toch mis.

Bij de ambtenarenstaking van 30 april hebben we aangekondigd dat dat niet de laatste actie zou zijn. Binnenkort volgt er info over het verdere actieplan.

(Bekijk bericht)
Boek Luc Neirynck vanaf 15 juni verkrijgbaar ! (22/05/2018 om 18u34)


Luc Neirynck kwam als bij toeval terecht in de wereld van de gevangenissen. Eerst als cipier, later uit overtuiging ook als vakbondsafgevaardigde en meer...

Zijn memoires over deze periode vormen gťťn encyclopedie, wel een persoonlijk relaas van vijfendertig jaar werken in en voor het Belgische gevangeniswezen.

Van cipier tot vakbondslijder bevat tal van sprekende anekdotes, maar biedt ook een onderbouwde visie op de werking van onze penitentiaire instellingen, zowel op politiek vlak als administratief.

Pessimistisch of hoopvol ?

Ontdek het zelf vanaf 15 juni 2018 !

(Bekijk bericht)
Vorige berichten
> Nieuws: Oproep tot staking ! (20/06)
> Nieuws: Invoering minimale dienstverlening (15/06)
> Nieuws: Ambtenaren staken op 6 juni (31/05)
> Nieuws: Buiten warm, binnen ijskoud (31/05)
> Nieuws: Boek Luc Neirynck vanaf 15 juni verkrijgbaar ! (22/05)
> Militant: Christian Lauwerys (17/05)
> Nieuws: Infosessies examen PBA (03/05)
> Nieuws: Boekvoorstelling (02/05)
> Nieuws: Vakantiegeld 2018 (26/04)
> Persmededeling: Waarom wij op 30 april het werk neerleggen (20/04)
> Nieuws: Federaal overheidspersoneel legt op 30 april het werk neer (13/04)
> Nieuws: Mutaties PSD & Verpleegkundigen (30/03)
> Nieuws: Voorbereiding op examen PBA (30/03)
> Nieuws: Opnieuw wervingsexamen PBA (28/03)
> Nieuws: Minister wil ziektekrediet afschaffen ! (27/03)
> test (20/03)
> Nieuws: Brugdagen 2018 (02/03)
> Nieuws: Akkoord met voorstellen, maar... (22/02)
> Nieuws: Constructief overleg (07/02)
> Info: Overheidsengagementen van 7 februari 2018 (07/02)
> Nieuws: Nieuw overleg gepland (06/02)
> Nieuws: 2u-acties van 5 februari opgeschort ! (01/02)
> Nieuws: Berekening premies was dan toch juist ! (31/01)
> Nieuws: Stakingsaanzegging nav een stakingsaanzegging ? (30/01)
> Nieuws: Fout bij berekening premies ! (30/01)
Diverse
Bezwaarschrift
Brochures FOD
De Nieuwe Tijd
Documenten
Examens
Familiaal Nieuws
Fedmail
Formulieren
Gastenboek
Groep Justitie
Index
Justitiehuizen
Links
Medex
Ontwikkelcirkels
Persmededelingen
Schoolvakanties
Selor
Voorbereiding PBA
Voorbereidingen
Weddenschalen
Zitdag Justitie

Inloggen
=> Inloggen
=> Registreren
=> Paswoord vergeten?Vragen & Problemen - Webmasters
Hosting, Design and Programming by Hosting-Garage.Com & Voetbalkrant.Com.