Nieuws
   Archief
   Index
   Laatste nieuws
   Contact
   Nieuwsbrieven
   Veel gestelde vragen (FAQ)


       


ACV
   Deel van een geheel
   Geschiedenis
   Lid worden

Militanten
   Antwerpen
   Berkendaal
   Beveren
   Brugge
   Dendermonde
   Gent
   Hasselt
   Hoogstraten
   Ieper
   Leuven Centraal
   Leuven Hulp
   Mechelen
   Merksplas
   Oudenaarde
   Ruiselede
   Sint-Gillis
   Tongeren
   Turnhout
   Vorst
   Wortel
   Centraal Bestuur
   Erediensten
   Hoven en Rechtbanken
   NICC
   Veiligheid vd Staat

Home
Laatste nieuws
Richtlijnen sluiting scholen of opvang (30/10/2020 om 17u40)

Voor federale personeelsleden die een kind moeten opvangen door sluiting wegens Covid-19, van de kinderopvang, school of opvang voor personen met een handicap werden nu richtlijnen uitgewerkt en beschreven in omzendbrief 686.

Richtlijnen

Deze richtlijnen bepalen wat je als federaal personeelslid kan doen als je een minderjarig kind of een persoon met een handicap moet opvangen in die bijzondere situatie.

je moet je werkgever meteen inlichten

de school, opvang of het centrum bezorgt je een attest voor de werkgever. Dit attest bevestigt dat de instelling of de klas als gevolg van COVID-19 gesloten is en vermeldt de periode waarin de sluiting van toepassing is.

deze regeling is niet van toepassing op de sluiting van de scholen tijdens de herfstvakantie maar wel op de sluiting van de scholen op 9 en 10 november 2020. Voor de herfstvakantie kan je gebruik maken van een verlofstelsel zoals onder andere het jaarlijks vakantieverlof of een verlof om dwingende redenen van familiaal belang.

je doet telewerk tijdens deze periode

als telewerk niet mogelijk is word je ter beschikking gesteld van de leidend ambtenaar die maximaal de mogelijkheden rond de aanpassingen van de werkregeling en de arbeidsorganisatie bekijkt. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een verzoening van de continuïteit van de dienstverlening met de nood aan de opvang van kinderen.

je krijgt een dienstvrijstelling voor de periodes waar de zorg voor je kind niet te combineren is met je werkzaamheden en er geen alternatieve opvang is voorzien door de gesloten instelling

je kan ook altijd gebruik maken van vakantieverlof of inhaalrust/inhaalverlof dat je nog te goed hebt.

Bijzondere aandachtspunten

De organisaties worden opgeroepen om de hiërarchische chefs te sensibiliseren in deze buitengewone situatie. Hou rekening bij de bepaling van de doelstellingen van personeelsleden die in deze omstandigheden telewerk doen en bij de evaluatie van het behalen van deze doelstellingen op het einde van de evaluatiecyclus.

Deze omzendbrief is van toepassing met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020. (meer info en de integrale omzendbrief vind je op Fedweb)

(Bekijk bericht)
BELANGRIJK BERICHT verbond Leuven (29/10/2020 om 10u00)

BELANGRIJK : Vanaf 1 november 2020 verandert het rekeningnummer voor de ACV bijdragen voor leden van het oud verbond Leuven.

Vorige vrijdag werden alle leden van ACV Leuven aangeschreven om de wijziging van het bankrekeningnummer te melden.

- Leden die via domiciliëring betalen moeten zelf niets doen. Het rekeningnummer wordt automatisch aangepast.
- Leden die via overschrijving betalen (post/digitaal) : het nieuwe rekeningnummer zal duidelijk vermeld staan op de volgende overschrijving.

(Bekijk bericht)
Overheidsopdracht voor Leopoldsburg (28/10/2020 om 09u36)

Op vrijdag 9 oktober 2020 heeft de Regie der Gebouwen de overheidsopdrachten gepubliceerd voor de toewijzingen van de consortia die verantwoordelijk zullen zijn voor het ontwerp, de financiering, de bouw en het onderhoud van de nieuwe gevangenissen in Leopoldsburg en Vresse-sur-Semois. De opening van de offertes is voorzien op 27 november 2020. In deze eerste ronde wordt geselecteerd wie een tweede offerte met een concreet project zal mogen indienen. Vervolgens zal een tweede grondige analyse uitgevoerd worden zodat de DBFM-opdrachten in de loop van 2022 gegund kunnen worden.

Een DBFM-procedure staat voor Design, Build, Finance en Maintain. Het gaat om een publiek-private samenwerking, waarbij de Regie der Gebouwen op zoek gaat naar een privépartner die het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de gevangenis voor zijn rekening neemt. Bij DBFM wordt er een geïntegreerd ontwerp gemaakt en wordt er vanaf het begin samengewerkt, met inbreng van de knowhow van elke partner.

De bouw van de gevangenissen kadert in het Masterplan III dat erop gericht is om gevangenisinfrastructuur in veilige en humane omstandigheden aan te bieden.
Beide gevangenissen zullen elk plaats bieden aan 312 gedetineerden.

Gevangenis in Leopoldsburg

De toekomstige gevangenis van Leopoldsburg zal gebouwd worden op een terrein van 8 hectare groot dat deel uitmaakt van het kwartier Reigersvliet. Het terrein werd door Defensie overgedragen aan de Regie der Gebouwen.

Afhankelijk van de termijn om de nodige vergunningen te krijgen, is de start van de werken voorzien rond eind 2023. De bouwwerken zullen vermoedelijk tegen eind 2025 voltooid zijn.

De gevangenis in Leopoldsburg zal een strafhuis zijn waar een gedifferentieerd regime gehanteerd wordt, waarbij de gedetineerde van een medium (beperkt gemeenschappelijk) naar een low (open deur) regime kan evolueren.
Naast een cellulaire afdeling voor 312 gedetineerden met zijn nevenfuncties (onthaal- en bezoekerscomplex, medico-sociale afdeling, een administratieve en logistieke afdeling) zal de inrichting eveneens een strafuitvoeringsrechtbank huisvesten. Buiten de gevangenismuren zal er naast een parking ook een gebouw voor sociale tewerkstelling worden opgetrokken.

(Bekijk bericht)
Selor kondigt opnieuw selecties PBA aan ! (15/10/2020 om 11u56)

Selor gaat vanaf vandaag opnieuw op zoek naar Nederlandstalige penitentiair bewakingsassistenten.

Inschrijven voor het eerste deel (computergestuurde screening) doe je uitsluitend via de website www.selor.be, en kan vanaf 15 oktober 2020 tot en met 01 april 2021.

Tot en met 1 april 2021 kan je bij Selor opnieuw inschrijven voor de computergestuurde screening (deel 1). (klik hier)

Wij zullen binnenkort infosessies (voorbereidingen) organiseren ! Data en locaties liggen nog niet vast, maar je kan nu reeds je voorkeur qua locatie meedelen aan luc.goderis@acv-csc.be (Brugge, Gent, Turnhout, Beringen). Afhankelijk van de interesse zullen we dan één (of meerdere) voorbereidingen organiseren.

(Bekijk bericht)

Acties opgeschort (14/10/2020 om 17u41)

Op maandag 12 oktober was er naar aanleiding van onze stakingsaanzegging een overleg met de overheid, de vakbonden en het kabinet van Justitie.

Het overleg werd als constructief ervaren, en de gedane voorstellen kwamen grotendeels overeen met de eisen gesteld door de vakbonden.

Voorstellen overheid :

• Opschorting van het bezoek zonder toezicht voor één maand (daarna evaluatie).
• PV op te nemen in één blok met uitzondering van individuele gevallen.
• Preventieve quarantaine bij terugkomst UV/PV tot aan controle op symptomen door de dokter, gevolgd door een test na 5d. Bij twijfel een eerste test binnen de 24u.
• Handhaving van de hygiënische maatregelen, met mondmaskerplicht voor iedereen in de gevangenis, tijdens bewegingen (inclusief wandeling), en wanneer de afstand niet kan worden gerespecteerd.
• Verder overleg omtrent de basisprincipes betreffende de strategie om uitbraken van Covid-19 in de gevangenissen te beheersen.

Na het raadplegen van de afgevaardigden uit alle gevangenissen, heeft ACV Openbare Diensten vandaag beslist de actie op te schorten, weliswaar gekoppeld aan een evaluatie na één maand. Er werden wel opmerkingen op het voorstel gemaakt.

Opmerkingen ACV :

• De invoering van een quarantaine tot aan de uitslag van de test (UV/PV).
• Praktische uitwerking bezoek volgens het advies van de veiligheidsraad.
• Een duidelijke omschrijving van “vluchtig contact” tijdens het bezoek.
• Praktische uitwerking en timing sneltesten prioritair te behandelen.
• Bespreekbaar maken van het gegeven onderbezetting personeel op de werkvloer, in combinatie met afwezigen (oa code 110).

Ondertussen lieten ook ACOD en VSOA al weten, eveneens mits opmerkingen, het gedane akkoord te kunnen aanvaarden. Dit betekent dat de door ACOD aangekondigde actie vanaf 18 oktober wordt geannuleerd.

(Bekijk bericht)
Vorige berichten
> Nieuws: Richtlijnen sluiting scholen of opvang (30/10)
> Nieuws: BELANGRIJK BERICHT verbond Leuven (29/10)
> Nieuws: Overheidsopdracht voor Leopoldsburg (28/10)
> Hoven & Rechtbanken: Stakingsaanzegging Rechtbanken (23/10)
> Nieuws: Selor kondigt opnieuw selecties PBA aan ! (15/10)
> Nieuws: Acties opgeschort (14/10)
> Nieuws: Tussenkomst terugbetaling vaccinatiekosten griep (14/10)
> Nieuws: Constructief overleg met de overheid (12/10)
> Nieuws: Nu ook gevangenis Hoei in lockdown... (12/10)
> Persmededeling: Gevangenis Nijvel in lockdown ! (09/10)
> Nieuws: Voorgenomen staking geactiveerd ! (07/10)
> Nieuws: Geen staking op donderdag en vrijdag (06/10)
> Nieuws: Overleg nav stakingsaanzegging VSOA (06/10)
> Nieuws: Selor organiseert instapkaartproef ! (05/10)
> Nieuws: Staking van 5 oktober vanaf 22u geactiveerd ! (02/10)
> Nieuws: Overleg nav stakingsaanzegging ACOD (01/10)
> Nieuws: Nationale stakingsaanzeggingen ! (30/09)
> Nieuws: Interprofessionele actie van 28/09 (23/09)
> Nieuws: Overleg was maat voor niets (21/09)
> Info: Wat met de intentieverklaring bij stakingen ? (21/09)
> Nieuws: 48u-staking op 22 september vanaf 06u00 (19/09)
> Nieuws: Voorstellen DG nav stakingsaanzegging (16/09)
> Nieuws: Nationale stakingsaanzegging ! (11/09)
> Nieuws: Nieuw thematisch verlof voor mantelzorg (01/09)
> Nieuws: Aanpassing instructies (28/07)
Diverse
Fedweb
Formulieren
Justitiehuizen
MyPension
Persmededelingen
Persopoint
Schoolvakanties
Selor
Weddenschalen
Zitdag Justitie

Inloggen
=> Inloggen
=> Registreren
=> Paswoord vergeten?
Vragen & Problemen - Webmasters
Hosting, Design and Programming by Hosting-Garage.Com & Voetbalkrant.Com.