Nieuws
   Archief
   Contact
   Laatste nieuws
   Veel gestelde vragen (FAQ)


       


ACV
   Deel van een geheel
   Geschiedenis
   Lid worden

Militanten
   Antwerpen
   Berkendaal
   Beveren
   Brugge
   Dendermonde
   Gent
   Hasselt
   Hoogstraten
   Ieper
   Leuven Centraal
   Leuven Hulp
   Mechelen
   Merksplas
   Oudenaarde
   Ruiselede
   Sint-Gillis
   Tongeren
   Turnhout
   Vorst
   Wortel
   
   Centraal Bestuur
   Erediensten
   Hoven en Rechtbanken
   NICC
   Veiligheid vd Staat

Home
Laatste nieuws
Stakingsaanzegging nav exitstrategie (22/05/2020 om 16u47)

In de strijd tegen COVID-19 worden al sinds 14 maart 2020 de externe contacten in de Belgische gevangenissen maximaal beperkt. Dit betekent dat onze gedetineerden al meer dan twee maanden geen fysiek bezoek meer konden ontvangen. We begrijpen dat dit een zeer ingrijpende maatregel is, maar in ieders belang kon het écht niet anders.

Nu de nationale veiligheidsraad met mondjesmaat een aantal beperkingen opheft, wil minister van Justitie Koen Geens vanaf 25 mei 2020 terug bezoek aan gedetineerden toelaten. Uiteraard begrijpen we die beslissing, maar we stellen ons wel ernstige vragen bij de manier waarop.

Gezien het feit dat er geen enkele vorm van overleg qua realistische werkwijze was, en gezien de wel extreem korte timing, vinden wij zijn beslissing onverantwoord. Hij speelt niet enkel met de gezondheid van het penitentiaire personeel en dat van de gedetineerden en hun bezoekers, maar hij respecteert zelfs het wettelijk bepaald maximum van 4 personen dat men mag toelaten tot de “persoonlijke bubbel” niet !

Het zal vanaf maandag makkelijker zijn een gevangenis binnen te komen, dan je oma of opa in het woonzorgcentrum te gaan bezoeken. Een mondelinge verklaring van de bezoeker dat hij de voorbije twee weken niet is ziek geweest volstaat om binnen te geraken ! Er is geen controle van de temperatuur, en zelfs symptomen van COVID-19 vertonen, sluiten je niet uit van bezoek !

Laat ons duidelijk zijn : wij willen ook dat het bezoek terug opstart, maar dan wel op een veilige, weloverwogen manier, en niet spelend met de gezondheid van het personeel (en hun naasten) en de gedetineerden (en hun bezoekers).

Blijkbaar staat de wil van de minister boven de wet en moet het bezoek kost wat kost doorgaan. Opmerkingen gemaakt naar aanleiding van het overleg op 19 mei 2020 werden niet weerhouden en als gevolg daarvan zien wij ons, in gezamenlijk vakbondsfront, genoodzaakt om een stakingsaanzegging in te dienen voor alle Belgische gevangenissen.

(Bekijk bericht)
Voorbereiding examen PBA (18/05/2020 om 11u28)

Momenteel zijn er enkele examens voor Penitentiair Bewakingsassistent. Met oog op deze examens zijn we van plan om opnieuw voorbereidingssessies te organiseren.

Wil je goed voorbereid, en met gevoelig verhoogde slaagkansen, richting examen trekken, kom dan zeker naar één van onze voorbereidingen.

Let wel : de exacte locaties liggen nog niet vast ! We zullen ons hiervoor baseren op de werkelijke noden.

Iedereen die interesse heeft, kan zijn naam en contactgegevens (mail, telefoonnummer & woonplaats) nu al opgeven via luc.goderis@acv-csc.be.

Gelieve ook te vermelden voor welk deel van het examen je interesse hebt. Het eerste deel (PC screening), of het mondelinge gedeelte.

Afhankelijk van de interesses zullen we in de week van 25 mei 2020 voorbereidingsavonden organiseren. Mogelijke locaties zijn : Brugge, Gent, Turnhout, Hasselt,…

Gelieve zo vlug als mogelijk te reageren zodat we het praktisch, en op een veilige manier, georganiseerd krijgen.

(Bekijk bericht)
KB corona ouderschapsverlof gepubliceerd (15/05/2020 om 16u47)

Het KB nr.23 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof is in het Belgisch Staatsblad van 13 mei gepubliceerd.
Dit besluit bepaalt het reglementair kader voor het corona- ouderschapsverlof dat kan opgenomen worden door de federale personeelsleden tussen 1 mei en 30 juni inbegrepen.

Het verlof is voor statutairen, contractuelen, stagiaires en mandatarissen :

- je kan je arbeidsprestaties verminderen met 1/5de of de helft voor het kind dat de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt
- de leeftijdsvoorwaarde van 21 jaar voor het gehandicapt kind is in bepaalde gevallen niet van toepassing
- ook voor adoptieouders en pleegouders.

Voorwaarden

Een akkoord van de werkgever.

Enkele voordelen

- Het is een bijkomend ouderschapsverlof
- De (bruto)uitkeringen zijn 25% hoger dan die van het gewone ouderschapsverlof - De aanvraagprocedure is korter dan die voor het gewone ouderschapsverlof (3 werkdagen)
- Als je momenteel een gewoon ouderschapsverlof opneemt, kan je het omzetten in een Corona-ouderschapsverlof ofwel tijdelijk schorsen tijdens het Corona-ouderschapsverlof​.

Meer info

In het koninklijk besluit nr. 23 houdende het corona ouderschapsverlof (klik hier)

In de FAQ pagina van Fedweb over de invloed van het Coronavirus op de toepassing van het federaal personeelsstatuut over werktijd, verlofstelsels en telewerk (klik hier).

Alle informatie over de aanvraag van de onderbrekingsuitkeringen werd gebundeld in een nieuw infoblad corona-ouderschapsverlof dat terug te vinden is op de website van de RVA (klik hier).

(Bekijk bericht)
Geleidelijke terugkeer naar de werkplek (15/05/2020 om 16u27)

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu publiceert, in samenwerking met de FOD Beleid en Ondersteuning, een brochure met aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn bestemd voor federale organisaties met het oog op een geleidelijke terugkeer van de medewerkers naar het werk, in het kader van de gezondheidscrisis van het Covid-19 Coronavirus.

Het doel blijft om de continuïteit van de openbare dienstverlening te verzekeren en tegelijkertijd de werknemers van de federale organisaties en hun klanten en partners te beschermen.

Belangrijkste aanbevelingen

- Het zoveel mogelijk toepassen van telewerk
- Maximaal gebruik van digitale toepassingen
- Afstandsonderwijs en digitaal leren
- Het gebruik van nieuwe communicatiekanalen
- Respect voor social distancing
- De toepassing van hygiëne- en veiligheidsmaatregelen

Deze aanbevelingen treden in werking op 4 mei 2020 en zijn van toepassing tot er nieuwe aanbevelingen worden gedaan.

Meer info lees je in de brochure op Fedweb (klik hier).

(Bekijk bericht)
Heropstart selecties, testen & opleidingen (15/05/2020 om 16u20)

De FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) stelt alles in het werk om de selectietesten en de opleidingen in zo goed mogelijke omstandigheden te kunnen heropstarten, met respect voor de gezondheidsmaatregelen.

De nodige voorzorgen nemen

Ze nemen de situatie heel serieus en zijn zich op dit moment aan het organiseren zodat ze aan alle voorwaarden voldoen om je op een veilige manier te ontvangen.
Dat gaat onder andere om aanduidingen om je wegwijs te maken in ons gebouw en om de aankoop van desinfectiemiddelen en beschermingsmateriaal.
We denken ook na over de inrichting van onze interview- en leslokalen.
Zodra al deze voorwaarden vervuld zijn, kunnen we je opnieuw ontvangen in ons gebouw.

Heropstart met beperkte capaciteit

Het spreekt voor zich dat de huidige situatie gevolgen heeft voor de manier waarop ze hun activiteiten kunnen hervatten. Ze kunnen hun activiteiten namelijk niet even snel en even uitgebreid als vroeger hervatten omdat ze met name de verschillende gezondheidsmaatregelen moeten naleven.

Selecties en taaltesten

De lopende selecties zijn voor hen prioritair. Elke kandidaat van een lopende procedure wordt persoonlijk verwittigd over het hernemen van zijn procedure. Bij de pc-testen respecteren ze strikt de nodige afstand tussen kandidaten met bijzondere aandacht voor het desinfecteren van materiaal voor en na de testen.
De selectie-interviews gaan door in voldoende ruime lokalen met respect voor alle afstands- en hygiëneregels.

Opleidingen

De maatregelen rond fysieke afstand hebben verregaande gevolgen voor de organisatie van de opleidingen. Ze kunnen slechts enkele van de opleidingen klassikaal laten doorgaan om met alle nodige gezondheidsmaatregelen in orde te zijn. Het merendeel van de opleidingen zal via afstandsleren verlopen tot eind dit jaar.
Elke deelnemer die voor een opleiding is ingeschreven wordt persoonlijk verwittigd over zijn opleiding en de regelingen inzake deelname.

Contact

Zodra ze een concrete datum kunnen plannen voor de heropstart van de activiteiten laten ze je dat via de gebruikelijke kanalen weten. Personen van wie de test of opleiding al gepland was, worden persoonlijk verwittigd.

(Bekijk bericht)
Vorige berichten
> Nieuws: Stakingsaanzegging nav exitstrategie (22/05)
> Nieuws: Voorbereiding examen PBA (18/05)
> KB corona ouderschapsverlof gepubliceerd (15/05)
> Nieuws: Geleidelijke terugkeer naar de werkplek (15/05)
> Nieuws: Heropstart selecties, testen & opleidingen (15/05)
> Info: Hoe berekent men het vakantiegeld ? (14/05)
> Info: Hoeveel bedraagt een stakingsvergoeding ? (13/05)
> Info: Vanaf wanneer kan ik met VVP (en krijg ik premie 55+) ? (12/05)
> Militant: Ann Verstraeten (04/05)
> Militant: Wannes Sips (04/05)
> Militant: Xander Peto (04/05)
> Militant: Chris De Beer (04/05)
> Nieuws: Invoering Corona ouderschapsverlof (03/05)
> Nieuws: Martine Ocula met pensioen ! (30/04)
> Nieuws: Annulatie alle testen tot en met 15 mei (21/04)
> Nieuws: 5 weken lockdown, een stand van zaken (17/04)
> Nieuws: Samen komen we er uit ! (03/04)
> Nieuws: Indienen vakbondspremie kan tot 31 juli ! (03/04)
> Nieuws: Geen examens t/m 3 mei (31/03)
> Persmededeling: Overleg gevraagd met Eerste Minister (26/03)
> Nieuws: Interne verkiezingen (25/03)
> Nieuws: Vakantiegeld op 14 mei (20/03)
> Nieuws: Een heel dikke merci ! (19/03)
> Nieuws: Externe contacten maximaal beperkt (13/03)
> Nieuwsbrief: In de ban van Corona (10/03)
Diverse
Brochures FOD
Documenten
Fedmail
Formulieren
Groep Justitie
Index
Justitiehuizen
Links
Medex
Ontwikkelcirkels
Persmededelingen
Schoolvakanties
Selor
Weddenschalen
Zitdag Justitie

Inloggen
=> Inloggen
=> Registreren
=> Paswoord vergeten?
Vragen & Problemen - Webmasters
Hosting, Design and Programming by Hosting-Garage.Com & Voetbalkrant.Com.