Nieuws
   Archief
   Index
   Laatste nieuws
   Contact
   Nieuwsbrief
   Veel gestelde vragen (FAQ)


       


ACV
   Deel van een geheel
   Geschiedenis
   Lid worden

Militanten
   Antwerpen
   Berkendaal
   Beveren
   Brugge
   Dendermonde
   Gent
   Hasselt
   Hoogstraten
   Ieper
   Leuven Centraal
   Leuven Hulp
   Mechelen
   Merksplas
   Oudenaarde
   Ruiselede
   Sint-Gillis
   Tongeren
   Turnhout
   Vorst
   Wortel
   Centraal Bestuur
   Erediensten
   Hoven en Rechtbanken
   NICC
   Veiligheid vd Staat

Home
Laatste nieuws
48u-staking op 22 september vanaf 06u00 (19/09/2020 om 13u41)

Naar aanleiding van de stakingsaanzegging in gemeenschappelijk front was er vorige week een HOC. De vakbonden dienden vóór vrijdag 18 september om 09u00, wat wij ook deden, de opmerkingen over te maken. Diezelfde dag, rond 23u00, kregen we bericht van de overheid dat ze pas op maandag 21 september een standpunt zullen innemen…

Aangezien de voorstellen die momenteel op tafel liggen voor de vakbonden onvoldoende zijn, en omdat wij volgens de termijnen voorzien in de wet, ten laatste 72u op voorhand, onze intentie kenbaar dienen te maken, is er afgelopen nacht bevestigd dat we op 22 september 2020 om 06u00 voor 48u in staking gaan.

Los daarvan heeft ACV opgeroepen om ASAP in overleg te gaan, en de inrichtingen in kennis te stellen van onze intenties.

Volgens onze info waren de plaatselijke gevangenisdirecties zaterdagmiddag (19/09) nog niet op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Door onze tussenkomst is het tijdstip waar vóór je jouw intentie kenbaar dient te maken uitzonderlijk verlengd. We vragen wel dat de personeelsleden onmiddellijk het nodige doen mbt die intentieverklaring (volgens de wet is dit het inrichtingshoofd in kennis stellen).

(Bekijk bericht)
Voorstellen DG nav stakingsaanzegging (16/09/2020 om 19u28)

Naar aanleiding van de stakingsaanzegging in gemeenschappelijk front was er vandaag overleg tussen de overheid en de vakbonden over de versoepeling van het bezoek in de gevangenissen.

De DG stelde voor om in bepaalde specifieke situaties de quarantaine uit te breiden, en het penitentiair verlof in blok (3d) te laten nemen waardoor het aantal in- en uitgangen zouden verminderen.

Voor het bezoek zonder toezicht stelde hij voor : één maandelijks bezoek met daaraan gekoppeld een quarantaine van 14 dagen. De kamer kan maar 1x per dagdeel worden gebruikt (ontsmetting & verluchting).

Tijdens het tafelbezoek zou het plexiglas wel worden verwijderd, maar moet men het mondmasker ten allen tijde dragen. Een vluchtig fysiek contact bij start en einde bezoek wordt wel toegestaan.

Wij eisten een schorsing tot aan de volgende Nationale Veiligheidsraad, een schriftelijk voorstel om aan onze leden voor te leggen, en een overleg na de volgende Nationale Veiligheidsraad om de situatie te analyseren.

De overheid vraagt desondanks om een advies van de vakbondsorganisaties voor deze vrijdag, en een volgende vergadering is op 1 oktober gepland.

Opmerkingen op het voorstel van de DG mag je ons via de plaatselijke militanten meegeven.

(Bekijk bericht)
Nationale stakingsaanzegging ! (11/09/2020 om 18u35)

Conform het KB van 19 november 2019 hebben alle vakbonden zopas samen een stakingsaanzegging voor alle Belgische gevangenissen ingediend. De voorziene datum en uur voor de start van de staking :
22 september 2020 om 06u00.

Wij begrijpen dat de periode van COVID-maatregelen nu al heel lang aansleept, en dat iedereen snakt naar een normale(re) gang van zaken.

De eenzijdige beslissing van de overheid, indruisend tegen alle adviezen en opmerkingen van de vakbonden, om vanaf maandag 14 september 2020 verregaande versoepelingen in de gevangenissen in te voeren, vinden wij echter meer dan een brug te ver !

Op het ogenblik dat er in België minder dan 100 coronabesmettingen per dag waren, waren versoepelingen uit den boze, maar nu het al een tijd in stijgende lijn gaat, en we de kaap van 500 besmettingen per dag ruim hebben overschreden, moet en zal men versoepelen…

Dit is spelen met de gezondheid van zowel de personeelsleden en hun naasten, als met de gezondheid van de gedetineerden en hun geliefden !

(Bekijk bericht)
Nieuw thematisch verlof voor mantelzorg (01/09/2020 om 09u25)

Het verlof voor mantelzorg is een nieuw thematisch verlof zoals het ouderschapsverlof, het verlof voor medische bijstand en palliatief verlof.

Om een verlof voor mantelzorg te krijgen, moet je erkend zijn als mantelzorger (met sociaal recht) van de persoon voor wie je dit verlof wil opnemen en het bewijs voorleggen aan zowel je werkgever als aan de RVA. Je moet een erkenning mantelzorger met sociaal recht aanvragen door een verklaring op eer in te dienen bij je ziekenfonds dat hierover beslist. Voor alle informatie over de erkenning als mantelzorger met sociaal recht kan je contact opnemen met je ziekenfonds.

Wie kan bij de federale overheid dit verlof opnemen ?

- het verlof voor mantelzorg is al van toepassing op contractuele personeelsleden

- voor de statutaire personeelsleden is er een ontwerp van koninklijk besluit dat het recht op verlof voor mantelzorg regelt. Dit koninklijk besluit is nog niet in werking getreden. Zodra het koninklijk besluit in werking treedt, communiceren we dit via de gekende kanalen. Je kan uiteraard wel al je erkenningsaanvraag bij het ziekenfonds aanvragen.

(Bekijk bericht)
Aanpassing instructies (28/07/2020 om 14u05)

Gezien het met de Coronacijfers de laatste tijd flink de verkeerde kant uitgaat, heeft ACV Openbare Diensten de druk op onze overheid opgevoerd om de instructies aan te passen.

De crisiscel EPI is daarom vandaag samengekomen. De aangepaste instructies zullen asap naar de gevangenissen worden verstuurd.

(Bekijk bericht)
Vorige berichten
> Nieuws: 48u-staking op 22 september vanaf 06u00 (19/09)
> Nieuws: Voorstellen DG nav stakingsaanzegging (16/09)
> Nieuws: Nationale stakingsaanzegging ! (11/09)
> Nieuws: Nieuw thematisch verlof voor mantelzorg (01/09)
> Nieuws: Aanpassing instructies (28/07)
> Brugge: Voorbereiding PBA in Beringen en Brugge (24/07)
> Brugge: Geslaagde actie in Brugge (24/07)
> Nieuws: Selor kondigt opnieuw selecties PBA aan ! (17/07)
> Nieuws: Nieuw systeem uniformkledij in de maak ! (16/07)
> Brugge: Stakingsaanzegging voor gevangenis Brugge (15/07)
> Militant: Sven Vermeulen (12/07)
> Oudenaarde: Gevangenis Oudenaarde zoekt 4 PBA (m/v/x) (09/07)
> Nieuws: Voorbereidingen op examen PBA (06/07)
> Militant: Wesley Verschetze (05/07)
> Militant: Steve Rambour (03/07)
> Nieuws: Fietsvergoeding speedpedelec (26/06)
> Tongeren: BBOC Tongeren (18/06)
> Militant: Charlotte Vandingenen (16/06)
> Militant: Jeroen Vermeire (16/06)
> Militant: Wendy Vandenbroeck (16/06)
> Militant: Jan Van Gorp (16/06)
> Militant: Sara Helsen (16/06)
> Militant: Stefaan Conrardy (16/06)
> Militant: Stef Woestenborghs (16/06)
> Militant: Dirk Oprins (16/06)
Diverse
Fedweb
Formulieren
Justitiehuizen
MyPension
Persmededelingen
Persopoint
Schoolvakanties
Selor
Weddenschalen
Zitdag Justitie

Inloggen
=> Inloggen
=> Registreren
=> Paswoord vergeten?
Vragen & Problemen - Webmasters
Hosting, Design and Programming by Hosting-Garage.Com & Voetbalkrant.Com.