Nieuws
   Archief
   Index
   Laatste nieuws
   Contact
   Nieuwsbrieven
   Veel gestelde vragen (FAQ)


       


ACV
   Deel van een geheel
   Geschiedenis
   Lid worden

Militanten
   Antwerpen
   Berkendaal
   Beveren
   Brugge
   Dendermonde
   Gent
   Hasselt
   Hoogstraten
   Ieper
   Leuven Centraal
   Leuven Hulp
   Mechelen
   Merksplas
   Oudenaarde
   Ruiselede
   Sint-Gillis
   Tongeren
   Turnhout
   Vorst
   Wortel
   Centraal Bestuur
   Erediensten
   Hoven en Rechtbanken
   NICC
   Veiligheid vd Staat

Home
Laatste nieuws
Binnenkort meer geboorteverlof (30/11/2020 om 14u32)

De Ministerraad keurde onlangs een project van KB goed dat het KB van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen betreffende het geboorteverlof, wijzigt.

Deze wijziging geldt voor contractuele en statutairen personeelsleden.

Momenteel bedraagt het geboorteverlof 10 werkdagen, maar vanaf 1 januari 2021 krijg je als federaal personeelslid 15 werkdagen als je echtgenote of je partner waarmee je samenwoont bevalt.

Als je echtgenote of je partner waarmee je samenwoont bevalt op 1 januari 2023 of later, krijg je als federaal personeelslid 20 werkdagen.

Dit ontwerp doorloopt wel nog enkele stappen vooraleer het definitief in werking treedt (vakbondsonderhandelingen, advies van de Raad van State, ondertekening door de Koning, en publicatie in het Belgisch Staatsblad.

(Bekijk bericht)
Eindejaarstoelage 2020 op 11 december (16/11/2020 om 14u43)

Persopoint meldt dat de eindejaarstoelage dit jaar op vrijdag 11 december zal worden uitbetaald.

Hier (klik) vind je alle info ivm de eindejaarstoelage.


(Bekijk bericht)
Voorbereiding PBA te Brugge (16/11/2020 om 12u01)

Momenteel loopt bij Selor de PC screening voor het examen voor Penitentiair Bewakingsassistent (ANG20288).

Met oog op deze examens organiseren wij nog één voorbereidingssessie te Brugge.

Wil je goed voorbereid, en met gevoelig verhoogde slaagkansen, richting examen trekken, kom dan naar :

ACV Brugge (Koning Albert I-laan 132)
woensdag 9 december 2020 van 19u00 tot 21u30
voorbereiding op deel 1 (pc screening)
BEPERKT AANTAL PLAATSEN !

IEDEREEN is welkom, doch vooraf inschrijven is noodzakelijk en doe je via :
luc.goderis@acv-csc.be

(Bekijk bericht)
Richtlijnen sluiting scholen of opvang (30/10/2020 om 17u40)

Voor federale personeelsleden die een kind moeten opvangen door sluiting wegens Covid-19, van de kinderopvang, school of opvang voor personen met een handicap werden nu richtlijnen uitgewerkt en beschreven in omzendbrief 686.

Richtlijnen

Deze richtlijnen bepalen wat je als federaal personeelslid kan doen als je een minderjarig kind of een persoon met een handicap moet opvangen in die bijzondere situatie.

je moet je werkgever meteen inlichten

de school, opvang of het centrum bezorgt je een attest voor de werkgever. Dit attest bevestigt dat de instelling of de klas als gevolg van COVID-19 gesloten is en vermeldt de periode waarin de sluiting van toepassing is.

deze regeling is niet van toepassing op de sluiting van de scholen tijdens de herfstvakantie maar wel op de sluiting van de scholen op 9 en 10 november 2020. Voor de herfstvakantie kan je gebruik maken van een verlofstelsel zoals onder andere het jaarlijks vakantieverlof of een verlof om dwingende redenen van familiaal belang.

je doet telewerk tijdens deze periode

als telewerk niet mogelijk is word je ter beschikking gesteld van de leidend ambtenaar die maximaal de mogelijkheden rond de aanpassingen van de werkregeling en de arbeidsorganisatie bekijkt. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een verzoening van de continuïteit van de dienstverlening met de nood aan de opvang van kinderen.

je krijgt een dienstvrijstelling voor de periodes waar de zorg voor je kind niet te combineren is met je werkzaamheden en er geen alternatieve opvang is voorzien door de gesloten instelling

je kan ook altijd gebruik maken van vakantieverlof of inhaalrust/inhaalverlof dat je nog te goed hebt.

Bijzondere aandachtspunten

De organisaties worden opgeroepen om de hiërarchische chefs te sensibiliseren in deze buitengewone situatie. Hou rekening bij de bepaling van de doelstellingen van personeelsleden die in deze omstandigheden telewerk doen en bij de evaluatie van het behalen van deze doelstellingen op het einde van de evaluatiecyclus.

Deze omzendbrief is van toepassing met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020. (meer info en de integrale omzendbrief vind je op Fedweb)

(Bekijk bericht)
BELANGRIJK BERICHT verbond Leuven (29/10/2020 om 10u00)

BELANGRIJK : Vanaf 1 november 2020 verandert het rekeningnummer voor de ACV bijdragen voor leden van het oud verbond Leuven.

Vorige vrijdag werden alle leden van ACV Leuven aangeschreven om de wijziging van het bankrekeningnummer te melden.

- Leden die via domiciliëring betalen moeten zelf niets doen. Het rekeningnummer wordt automatisch aangepast.
- Leden die via overschrijving betalen (post/digitaal) : het nieuwe rekeningnummer zal duidelijk vermeld staan op de volgende overschrijving.

(Bekijk bericht)
Vorige berichten
> Nieuws: Binnenkort meer geboorteverlof (30/11)
> Nieuws: Eindejaarstoelage 2020 op 11 december (16/11)
> Nieuws: Voorbereiding PBA te Brugge (16/11)
> Nieuws: Richtlijnen sluiting scholen of opvang (30/10)
> Nieuws: BELANGRIJK BERICHT verbond Leuven (29/10)
> Nieuws: Overheidsopdracht voor Leopoldsburg (28/10)
> Hoven & Rechtbanken: Stakingsaanzegging Rechtbanken (23/10)
> Nieuws: Selor kondigt opnieuw selecties PBA aan ! (15/10)
> Nieuws: Acties opgeschort (14/10)
> Nieuws: Tussenkomst terugbetaling vaccinatiekosten griep (14/10)
> Nieuws: Constructief overleg met de overheid (12/10)
> Nieuws: Nu ook gevangenis Hoei in lockdown... (12/10)
> Persmededeling: Gevangenis Nijvel in lockdown ! (09/10)
> Nieuws: Voorgenomen staking geactiveerd ! (07/10)
> Nieuws: Geen staking op donderdag en vrijdag (06/10)
> Nieuws: Overleg nav stakingsaanzegging VSOA (06/10)
> Nieuws: Selor organiseert instapkaartproef ! (05/10)
> Nieuws: Staking van 5 oktober vanaf 22u geactiveerd ! (02/10)
> Nieuws: Overleg nav stakingsaanzegging ACOD (01/10)
> Nieuws: Nationale stakingsaanzeggingen ! (30/09)
> Nieuws: Interprofessionele actie van 28/09 (23/09)
> Nieuws: Overleg was maat voor niets (21/09)
> Info: Wat met de intentieverklaring bij stakingen ? (21/09)
> Nieuws: 48u-staking op 22 september vanaf 06u00 (19/09)
> Nieuws: Voorstellen DG nav stakingsaanzegging (16/09)
Diverse
Fedweb
Formulieren
Justitiehuizen
MyPension
Persmededelingen
Persopoint
Schoolvakanties
Selor
Weddenschalen
Zitdag Justitie

Inloggen
=> Inloggen
=> Registreren
=> Paswoord vergeten?
Vragen & Problemen - Webmasters
Hosting, Design and Programming by Hosting-Garage.Com & Voetbalkrant.Com.