Ziek zonder attest van 2 naar 3 dagen

Gepubliceerd op 20 oktober 2022 om 10:00

Het KB van 18 september 2022 dat het KB van 19 november 1998 (verlofbesluit voor federale personeelsleden) rond het ziektebriefje wijzigt, is op 19 oktober 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Vanaf 1 januari 2023 wordt het maximum aantal keren dat men kan afwezig zijn voor één dag ziekte zonder attest verhoogd van twee naar drie dagen op jaarbasis.  

[bron : Bosa]