De fietsvergoeding


Je kan een fietsvergoeding krijgen voor je verplaatsingen, heen en terug, met de fiets (ook voor een elektrische fiets en speedpedelec), een rolstoel of een ander niet-motorisch aangedreven licht vervoermiddel.

Voorwaarden

Je krijgt de vergoeding voor verplaatsingen :

  • van minstens 1 kilometer van je feitelijke woonplaats naar je werkplaats, heen en terug, mits je een voorafgaandelijke toestemming van je leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde hebt
  • voor dienstopdrachten.

Je mag aanvullend gebruikmaken van het openbaar vervoer of van je eigen wagen. De vastgelegde reisweg is niet noodzakelijk de kortste.

Je kan de fietsvergoeding niet cumuleren met een tegemoetkoming in de kosten van het openbaar vervoer of van je eigen wagen voor hetzelfde traject en tijdens dezelfde periode.

Bedrag en modaliteiten

De vergoeding is gelijk aan de belastingvrije som die jaarlijks voor het gebruik van de fiets door de fiscus wordt vastgesteldMomenteel bedraagt deze som per afgelegde kilometer € 0,27 voor het aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023).

Je moet je aanvraag voor een fietsvergoeding indienen bij de betrokken dienst op de manier zoals vastgelegd door de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde.

Als je aanvraag goedgekeurd is, kan je elke 6 maanden een overzicht van de fietsverplaatsingen indienen. Dat overzicht moet de volgende gegevens bevatten:

  • de data van de verplaatsingen
  • aantal km per traject
  • totaal aantal afgelegde km en
  • de vergoeding waar je recht op hebt.