Overzicht provinciale stakingen

De voorbije weken waren er stakingsaanzeggingen voor elke provincie en voor Brussel.  Na het overleg werd telkens beslist om alle aanzeggingen effectief te activeren en telkens over te gaan tot een 48u-staking.

Lees meer »

Einde lopende actie

Op 29 april 2024 gaf het nationaal comité ACV-gevangenissen ons een mandaat om de huidige provinciale acties van onbepaalde duur stop te zetten vanaf 08 mei.  Gelet op het feit dat op die dag de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers ontbonden wordt. 

Lees meer »

Spilindex overschreden

De spilindex werd deze maand overschreden. Dit betekent dat de lonen, toelagen en vergoedingen in de overheidssector twee maanden na het bereiken of overschrijden van de spilindex met 2% worden verhoogd.

Lees meer »

Vakantiegeld op 16 mei

Het vakantiegeld zal dit jaar op donderdag 16 mei worden uitbetaald.  Voor de berekening ervan wordt rekening gehouden met je prestaties van het jaar voordien. Als je aan het eind van het voorgaande jaar jonger was dan 25, en in dienst trad binnen 4 maanden na het afronden van je studies, krijg je vakantiegeld alsof je het volledige referentiejaar gepresteerd hebt.

Lees meer »