ACV Gevangenissen

Internationale Vrouwendag

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag en in het kader daarvan organiseren ACV en ABVV een actiedag.¬†¬†ACV wil die dag onder andere de aandacht vestigen op het feit dat bepaalde aspecten gevolgen hebben voor de economische en financi√ęle zelfredzaamheid van vrouwen tijdens hun loopbaan en uiteindelijk tijdens hun pensioen.

Lees meer »

Maaltijdcheques eind februari

Alle personeelsleden van de FOD Justitie die voldoen aan de criteria, zullen vanaf eind februari 2024 maandelijks een maaltijdcheque ontvangen per gewerkte dag.  Ook voor de medewerkers van DG EPI hanteert men de standaard berekening, namelijk 1 maaltijdcheque per (deels of volledig gepresteerde) werkdag die wordt geregistreerd in SP-Expert.

Lees meer »

Brugdagen 2024

De brugdagen voor 2024 werden onlangs in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.  Er werden twee brugdagen vastgelegd.  De personeelsleden die volgens hun werktijd niet werken op deze dagen (4/5, loopbaanonderbreking,...) krijgen geen dienstvrijstelling op een andere dag van het jaar.

Lees meer »

Stakingsaanzeggingen geactiveerd

Vorige week dienden we in gemeenschappelijk vakbondsfront stakingsaanzeggingen in voor meerdere gevangenissen.  Vandaag was hierover overleg met de overheid, maar dit bleek een maat voor niets.  Een degelijk plan van aanpak om de agressieproblematiek in de gevangenissen te bekampen bleef uit.

Lees meer »

Agressieproblematiek in de gevangenissen

Sinds enkele jaren stellen we vast dat de agressiegevallen in de gevangenissen in stijgende lijn zijn.¬† Dit is een rechtstreeks gevolg van de stijging van de gevangenispopulatie.¬† Het grote aantal ge√Įnterneerden in onze gevangenissen hebben een significant aandeel bij deze agressiegevallen.¬† Dit valt volgens de cijfers niet te ontkennen.¬†

Lees meer »