ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Eindejaarstoelage op 9 december

De betaling van de eindejaarstoelage 2022 zal op vrijdag 9 december plaatsvinden.  De omzendbrieven over de berekening van die eindejaarstoelage en het uiteindelijk toegekende bedrag zullen binnenkort in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

Lees meer »

Hospitalisatieverzekering tarieven 2023

De premies van de hospitalisatieverzekering stijgen in 2023 met respectievelijk 9,20 % voor de basispremie en 13,09 % voor de uitgebreide formule.  De premies voor de aanvullende zorgplannen stijgen met respectievelijk 17,96 % (Ambucare) en 26,64 % (Dental Flex).

Lees meer »

24u-staking op 16 november

Vanaf woensdag 16 november 2022 organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront acties voor het volledige federale openbaar ambt.  Een 24u-staking in de gevangenissen begint op dinsdag 15 november 2022 om 22u00 en loopt tot woensdag 16 november 2022 om 22u00.Met deze staking willen wij de eisen van het gemeenschappelijk vakbondsfront voor het federaal openbaar ambt kracht bijzetten. 

Lees meer »

9 november : actie- & stakingsdag

Het ACV heeft beslist om op 9 november een algemene actie- en stakingsdag te organiseren.  Voor de gevangenissen zal de actie starten op dinsdag 8 november om 22u00 en eindigen op woensdag 9 november om 22u00.  De intentieverklaring dien je ten laatste in tegen zaterdag 5 november om 22u00. 

Lees meer »