ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Betoging op 5 oktober

Het gemeenschappelijk vakbondsfront organiseert op 5 oktober 2023 een actiedag met als thema ''het recht op collectieve actie''.Deze actie kan aanleiding geven tot afwezigheden van personeelsleden die deelnemen aan de actie. 

Lees meer »

Indexering kantoorkosten

Het forfaitaire bedrag van het tweede deel van de telewerkvergoeding, de tussenkomst in kantoorkosten die sinds 1 januari 2022 van kracht is, bedraagt niet langer 30 euro per maand. Dit bedrag wordt aangepast en geïndexeerd.

Lees meer »

Stakingsaanzegging geactiveerd !

Zoals je al wist werd er vorige week donderdag door het ACV, VSOA en ACOD een stakingsaanzegging ingediend naar aanleiding van de alarmbelprocedure van laatstleden.  De reden van de aanzegging was :

Lees meer »

Stakingsaanzegging voor alle gevangenissen

Gisteren, 14 september, hebben we een stakingsaanzegging voor alle gevangenissen ingediend.  Het voorgenomen uur en datum van de start van een eventuele staking is 24 september 2023 om 22u00.  De redenen voor het indienen van de aanzegging zijn :

Lees meer »

Opleidingen voor personeel federale overheid

Ook in het najaar organiseren we opnieuw opleidingen voor het personeel van de federale overheid. Sommige opleidingen kan je volgen via Microsoft Teams, andere vinden in Brussel plaats. Hieronder vind je het overzicht van de geplande opleidingen. De data voor de opleiding 'Abstract redeneren' worden nog ingepland.

Lees meer »

Voltijdse prestaties over 4 ipv 5 dagen

Naar het voorbeeld van wat al sinds november 2022 van kracht is in de privésector keurde de Ministerraad van 1 september 2023 een ontwerp van KB goed dat de personeelsleden van de federale overheid toelaat om vanaf 1 januari 2024 hun voltijdse prestaties te verdelen over vier dagen in plaats van over vijf dagen.  Bovendien kunnen ze hun arbeidsprestaties spreiden over een cyclus van twee weken in het kader van een wisselend weekregime. 

Lees meer »