Covid-19 erkend als beroepsziekte mits bepaalde voorwaarden


Wie heeft er recht op ?

 • Werknemers die tussen 18 maart 2020 en 17 mei 2020 beroepsactiviteiten hebben uitgeoefend in een cruciale sector of een essentiële dienst (bv gevangenispersoneel tijdens de eerste lockdown).
 • Vanaf 18 mei 2020 : wanneer er een uitbraak plaatsvond op de werkvloer.  We spreken van een uitbraak als ALLE onderstaande voorwaarden zijn vervuld :
  • Binnen een periode van 14 dagen waren minstens vijf personen, niet noodzakelijk werknemers, die de ziekte Covid-19 hebben gehad.
  • Deze personen deelden dezelfde werkruimte.
  • Bij elke persoon is de besmetting bevestig door een moleculaire test of een antigeentest.
  • Alle positieve testen zijn afgelegd sinds 18 mei 2020.
  • Er is een epidemiologische samenhang tussen de bevestigde gevallen.
  • De arbeidsomstandigheden bevorderden de overdracht van het virs (bv geen afstand kunnen houden)
 • Werknemers uit de zorgsector die in aanraking komen met patiënten met Covid-19.

 

Hoe aanvraag indienen ?

Bij het indienen van een aangifte voor een beroepsziekte Covid-19 vul je twee formulieren in :

 • Het formulier beroepsziekte – aangifte BZ1 (klik hier)
 • Het formulier beroepsziekte – medisch attest BZ2 (klik hier)

Om het dossier te kunnen afhandelen en te kunnen versnellen is het noodzakelijk om volgende informatie bij te voegen :

 • Positieve PCR-test of andere klinische bewijzen die de besmetting aantonen ;
 • Dienstrooster van de laatste veertien dagen voor het begin van de eerste symptomen ;
 • Beschrijving van de aard van de professionele activiteiten die uitgevoerd zijn de laatste veertien dagen voor het begin van de symptomen.

De aanvraag dien je in bij jouw personeelsdienst.

 

Ik denk dat ik recht heb…

Denk je dat je besmet bent geraakt tijdens een uitbraak op het werk, en dat je recht hebt op een erkenning tot beroepsziekte, dan kan je volgende formulieren toevoegen bij de aanvraag BZ1/BZ2 :

 • Formulier ingevuld door de preventieadviseur-bedrijfsarts (klik hier)
 • Formulier ingevuld door de werkgever (klik hier)

Deze formulieren zijn noodzakelijk om uw aanvraag te behandelen.

 

LET WEL : het is altijd mogelijk dat er bijkomende instructies voor DG EPI verschijnen.

 

Overzicht formulieren & links :

Aangifte van beroepsziekte – formulier BZ1

Medisch attest beroepsziekte – BZ2

Beroepsziekte aangifte uitbraak – Preventiedienst

Beroepsziekte aangifte uitbraak – Werkgever

 

FAQ COVID-19 | Federaal agentschap voor beroepsrisico's (fedris.be)

Hoe vraag ik een vergoeding aan voor mijn beroepsziekte ?  (fedris.be)

KB van 9 december 2021 (Belgisch Staatsblad)