Collectieve hospitalisatieverzekering FOD Justitie


Als actief personeelslid van de FOD Justitie kan je jezelf, en jouw familie, aansluiten bij een collectieve hospitalisatieverzekering.

Als je minder dan drie maanden in dienst of benoemd bent, is het mogelijk om toe te treden zonder stage en zonder medische formaliteiten.

Als u langer dan drie maanden in dienst of benoemd bent, voorziet het contract in een stageperiode (wachttijd waarin u niet verzekerd bent) van 10 maanden en een vragenlijst over uw medische toestand nadat de AG uw aanvraagformulier heeft ontvangen. Het is mogelijk om deze stage te vermijden als je het bewijs levert dat je een verzekering hebt die gelijkwaardig en aaneensluitend is aan die van AG.  U moet dan het bewijs toevoegen dat u verzekerd was bij uw aanvraag voor aansluiting. AG zal dan bepalen of de verzekering gelijkwaardig is of niet.

De tussenkomst van de werkgever is gelijk aan :
- 75% van de jaarlijkse premie van de basisformule voor de actieve werknemer (tot 67 jaar, ongeacht de gekozen regeling);
- 50% van de jaarlijkse premie van de basisformule voor kinderen jonger dan 25 jaar die onder één dak wonen en voor wie de kinderbijslag aan u wordt betaald (ongeacht de gekozen formule).

Aanvraag :

Vul het aansluitingsformulier, dat je in onze rubriek Documenten vindt, en stuur het door naar de sociale dienst van de FOD Justitie (socialedienst@just.fgov.be).   Na controle of je voldoet aan de voorwaarden stuurt de sociale dienst je aansluitingsformulier binnen de vijf werkdagen door naar de verzekeringsmaatschappij.

Contact :

Voor meer info, om lid te worden en om je contract te wijzigen (bv adreswijziging), neem je contact op met de sociale dienst.  Het formulier om wijzigingen door te geven, vind je eveneens in onze rubriek Documenten (klik hier).

Voor verklaringen van ziekenhuisopname of voor vragen rond betalingen van de premie neem je contact op met de verzekeringsmaatschappij.

Fedweb :

Voor uitgebreide info met betrekking tot de collectieve hospitalisatieverzekering en/of de aanvullende verzekeringen (Ambucare & Dental Flex) kan je terecht op Fedweb (klik hier).

Bedragen premie (vanaf 1 januari 2021) :

Categorie Basisformule Uitgebreide formule
Actieve hoofdverzekerden zonder onderscheid in leeftijd €51,47 €185,76
Kinderen met of zonder kinderbijslag (tot en met 24 jaar) €18,01 €65,01
Niet-actieve hoofdverzekerden en nevenverzekerden tot en met 66 jaar (partners en gepensioneerden tot en met 66 jaar, kinderen en kleinkinderen vanaf 25 jaar) €51,47 €185,76
Niet-actieve hoofdverzekerden en nevenverzekerden van 67 tot en met 71 jaar (partners en gepensioneerden vanaf 67 jaar tot en met 71 jaar) €205,89 €650,17
Niet-actieve hoofdverzekerden en nevenverzekerden vanaf 72 jaar €308,83 €882,36

Deze bedragen zijn ZONDER de tussenkomst van de werkgever !

Wat na mijn actieve dienst ?

Bij uitdiensttreding worden de waarborgen en de premiebedragen door de werkgever stopgezet op 31 december van het lopende jaar.  Als je op dat ogenblik al minimum twee jaar een hospitalisatieverzekering had, kan je vrijwillig en op eigen kosten de verzekering bij AG Insurance verderzetten, en dit zonder medische formaliteiten en zonder wachttijden. Je moet daarvoor binnen de drie maanden na de uitdiensttreding contact opnemen met AG Insurance.

Opgelet : de premie bij individuele verderzetting is niet dezelfde als de premie zoals vermeld in de polis van de collectieve hospitalisatieverzekering.

Aanvraag tot individuele verderzetting van de collectieve ziekteverzekering (PDF, 512.16 KB).

Bij pensionering kan je, zowel voor jezelf als voor je reeds aangesloten gezinsleden, de verzekering verderzetten. Je moet hiervoor wel binnen drie maanden na je pensionering het formulier 'Wijzigingsdocument' invullen en het bezorgen aan de sociale dienst of personeelsdienst van je organisatie.  Om de continuïteit van de dekking te garanderen, zal de verzekeraar een betalingsbericht sturen.