De spilindexcijfers fungeren als aanpassingsdrempels. Dit cijfer wordt op voorhand vastgelegd.
Als het gemiddelde van (de laatste 4 gezondheidsindexen x 98%) de spilindex bereikt of overschrijdt, worden de sociale uitkeringen en lonen aangepast.

De jongste overschrijding van de spilindex dateert van oktober 2023 : dus aanpassing van de verhogingscoëfficiënt die gebruikt wordt voor de berekening van lonen en sociale uitkeringen.
De indexering van de lonen in de openbare sector
Als deze spilindex bereikt of overschreden wordt, dan worden de lonen en sociale uitkeringen in de publieke sector verhoogd met 2%.
Bijvoorbeeld : eind februari 2020 werd de spilindex overschreden.  Dit betekent dat er voor de ambtenaren in dienst een indexaanpassing is voor de wedde van april 2020.

De huidige verhogingscoëfficiënt : 2,0399 (vanaf 1 december 2023)