Waar vind ik mijn attest syndicale premie & wat doe ik er mee ?


!! Onderstaande werkwijze is enkel geldig voor personeelsleden van FOD Justitie !!

Voor eind maart ontvang je van jouw werkgever het formulier Vakbondspremie.  Vanaf 2024 ontvang je geen papieren versie meer, maar vind je het document in je digitale dossier op PersoSelfService !

Wat moet ik doen ?

Ga naar PersoSelfService en download daar jouw attest (inloggen met eID of ItsMe).  Ofwel druk je het document af en doorloop je onderstaande stappen op de ouderwetse manuele manier (en deponeer je het in de ACV-brievenbus op het werk, of geef je het aan één van onze afgevaardigden op de werkvloer), ofwel doorloop je onderstaande stappen digitaal, en dien je het online in.  Online indienen kan je onderaan deze pagina.

  1. controleer de gegevens in vak A 
  2. zijn er gegevens niet correct, dan kan je ze verbeteren in vak B
  3. vul jouw rekeningnummer in, in vak C
  4. schrijf/typ "gelezen en goedgekeurd", de datum, en onderteken vak D

Wanneer ?

Bezorg ons in alle geval jouw attest tegen ten allerlaatste 1 juli.

De regeling

De vakbondspremie in de openbare diensten wordt jaarlijks uitbetaald.  Wie in het voorgaande kalenderjaar personeelslid was in een overheidsdienst, krijgt dus vóór 31 maart een aanvraagformulier van zijn werkgever. 

Als personeelslid moet je dat formulier verder invullen en zo spoedig mogelijk bezorgen aan onze secretariaten. Om te kunnen instaan voor de betaling moet dat reglementair gebeuren vóór 1 juli.

De betaling van de syndicale premie gebeurt op basis van een strikte wetgeving die nauwgezet moet worden nageleefd. Die wetgeving schrijft voor dat de betaling van de vakbondspremie slechts kan gebeuren als je in de loop van het jaar waarop de premie betrekking heeft, was aangesloten bij een representatieve vakbond van het overheidspersoneel en je een voldoende bijdrage hebt betaald.

Let op :

Er kan slechts 1 syndicale premie worden uitbetaald.
Indien je van je werkgever geen formulier ontving, verwittig je het secretariaat. ACV doet dan het nodige.

Toch nog hulp nodig ?

Schakel gerust één van onze militanten op jouw werkvloer als hulplijn in.

Hoeveel ?

Bijdrage betaald in 2023 Premie in 2024
vanaf € 177,60 € 90,00 (maximale premie)
vanaf € 133,20 € 67,50 (3/4de premie)
vanaf € 88,80 € 45,00 (halve premie)
vanaf € 44,40 € 22,50 (1/4de premie)

Ik dien mijn attest online in :