Wat doe ik met mijn attest syndicale premie


Voor eind maart ontvang je van jouw werkgever het formulier Vakbondspremie.

Wat moet ik doen ?

Gelieve je gegevens te controleren en eventueel correcties te vermelden. Het formulier dien je nog aan te vullen met je rekeningnummer, de datum, de
vermelding "gelezen en goedgekeurd" en je ACV-lidnummer of rijksregisternummer.

Wanneer ?

Bezorg ons het ondertekende originele formulier vóór 1 juli (bij voorkeur via jouw ACV-afgevaardigde).

De regeling

De vakbondspremie in de openbare diensten wordt jaarlijks uitbetaald.  Wie in het voorgaande kalenderjaar personeelslid was in een overheidsdienst, krijgt dus vóór 31 maart een aanvraagformulier van zijn werkgever. 

Als personeelslid moet je dat formulier verder invullen en zo spoedig mogelijk bezorgen aan onze secretariaten. Om te kunnen instaan voor de betaling moet dat reglementair gebeuren vóór 1 juli.

De betaling van de syndicale premie gebeurt op basis van een strikte wetgeving die nauwgezet moet worden nageleefd. Die wetgeving schrijft voor dat de betaling van de vakbondspremie slechts kan gebeuren als je in de loop van het jaar waarop de premie betrekking heeft, was aangesloten bij een representatieve vakbond van het overheidspersoneel en je een voldoende bijdrage hebt betaald.

Let op :

Wij hebben de originele, papieren versie nodig & er kan slechts 1 syndicale premie worden uitbetaald.
Indien je van je werkgever geen formulier ontving, verwittig je het secretariaat. ACV doet dan het nodige.

Hoeveel ?

Indien je het voorgaande jaar een volledige bijdrage betaalde, ontvang je €90 syndicale premie.