Hoe wordt de eindejaarstoelage berekend ?


Deze toelage is voor statutairen, stagiairs, contractuelen en mandaathouders.

Je krijgt een eindejaarstoelage als je een bezoldiging kreeg tijdens de referentieperiode van 1 januari tot 30 september van het zelfde jaar.

Als je dus alleen gewerkt hebt in oktober, november of december krijg je geen eindejaarstoelage.

Als je in die referentieperiode geen volledige bezoldiging kreeg, bijvoorbeeld omdat je deeltijds werkte of omdat je pas in mei bent beginnen werken, dan wordt je eindejaarstoelage evenredig verminderd. Als je bijvoorbeeld in mei bent beginnen werken, dan krijg je 5/9 van de eindejaarstoelage.

Bedragen

Voor het personeel van het federaal administratief openbaar ambt bestaat de eindejaarstoelage uit een vast gedeelte en twee variabele gedeelten:

  • Het vaste gedeelte in 2022 bedraagt €862,56.
  • Het eerste variabele gedeelte bedraagt 2,5 % van je jaarlijkse geïndexeerde brutobezoldiging. Bij de berekening van het wijzigbare gedeelte wordt rekening gehouden met de haard- en standplaatstoelage, het weddecomplement bij vrijwillige vierdagenweek en de premie voor competentieontwikkeling.
  • Het tweede variabele gedeelte bedraagt 7% van je brutomaandwedde van de maand oktober. Bij de berekening wordt enkel rekening gehouden met de haard- of standplaatstoelage.

Extra voorwaarden: het supplement bedraagt: 

  • minimum €100,95 (= €194,0460 op 1-10-2022)
  • maximum €201,90 (= €388,0921 op 1-10-2022)

Voor de andere overheden is in principe het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 nog steeds van toepassing, behalve als ze enkel verwijzen naar hetzelfde principe van een eindejaarstoelage als toegekend aan het Rijkspersoneel.

Uitbetaling

De eindejaarstoelage wordt elk jaar in december uitbetaald. In 2022 gebeurde dit op 9 december.

De eindejaarstoelage van een personeelslid dat met pensioen gaat, overlijdt, ontslag neemt of afgedankt wordt, wordt in principe uitbetaald in de loop van de maand die daarop volgt.

Brochure

Op de website van Persopoint vind je een uitgebreide brochure met betrekking tot de berekening van de eindejaarstoelage (klik hier).