9 november : actie- & stakingsdag

Gepubliceerd op 28 oktober 2022 om 09:38

Het ACV heeft beslist om op 9 november een algemene actie- en stakingsdag te organiseren.  Voor de gevangenissen zal de actie starten op dinsdag 8 november om 22u00 en eindigen op woensdag 9 november om 22u00.  De intentieverklaring dien je ten laatste in tegen zaterdag 5 november om 22u00

Een blanco intentieverklaring kan je hier (klik) downloaden.

Om werknemers opnieuw perspectief te geven wil het ACV snel :

 • Een prijsplafond voor gas en elektriciteit. 
 • Een uitbreiding van het sociaal energietarief naar middenlage inkomens en automatische toekenning. 
 • Eindelijk volledige gelijkstelling voor de jaarlijkse vakantie en het vakantiegeld van de coronawerkloosheid van dit jaar. 
 • Een snelle indexatie van de belastingschijven. 
 • Invulling van de volledige enveloppe voor de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen. 
 • Een akkoord met werkgevers om de koopkracht van de werknemers te versterken in sectoren en bedrijven waar dat mogelijk is, bovenop de index.  
 • Betere vergoedingen voor woon-werk en werk-werk verkeer. 
 • Een snelle doorbraak in de fiscale hervorming zodat werknemers meer overhouden, de lasten verschuiven naar de sterkste schouders en de rechtvaardige transitie kan gefinancierd worden. 

Vanaf 9 november bedraagt de stakingsvergoeding bij ACV niet langer €30,00 per dag, maar €40,00 per dag !

   


  «   »