Spilindex overschreden

Gepubliceerd op 6 november 2023 om 07:29

De spilindex werd vorige maand overschreden. Dit betekent dat de lonen, toelagen en vergoedingen in de overheidssector twee maanden na het bereiken of overschrijden van de spilindex met 2% worden verhoogd.

Vanaf 1 december 2023 worden de lonen van het federale overheidspersoneel dus met 2% verhoogd.

De nieuwe verhogingscoëfficiënt is 2,0399.