Recordaantal gedetineerden in de reeds overvolle gevangenissen !

Gepubliceerd op 10 januari 2024 om 19:44

De prijs die men voor de overbevolking in de gevangenissen betaalt, is een stijging van de enorme werkdruk, onveilige werkomstandigheden, uitval van personeel (die trouwens allemaal samen al een verlofachterstand van meer dan 600.000 dagen hebben), agressie, en nog veel meer frustraties... Dit
allemaal bovenop de reeds onaanvaardbare werkomstandigheden voor het personeel en de erbarmelijke leefomstandigheden voor de gedetineerden.

In september 2023 kregen we de uitvoering van de korte straffen onder de 3 jaar, beslist door voormalig Minister van Justitie Van Quickenborne, op onze boterham. We stellen vast dat er op heden 508 gedetineerden extra bijgekomen zijn in de gevangenissen, en dat bovenop het toen al problematische aantal gedetineerden van september.

Aan deze beslissing, de uitvoering van die korte straffen, is de hoop gekoppeld dat rechters in de toekomst minder zware straffen gaan opleggen.

Voor de uitvoering van de straffen onder de drie jaar is in 2021 de uitrol, en opstart, van detentiehuizen voorzien en gecreëerd. Dit zou zowel volgens onze vorige, als onze huidige minister Van Tigchelt op lange termijn een positief effect hebben. Deze detentiehuizen zouden ervoor moeten zorgen dat het recidive daalt.

Dat er in eerste instantie onder de populatie een stijging zou plaatsvinden, werd ons onomwonden verteld. Hoe dit opgevangen zou worden is een ander verhaal. Twee van de vijftien detentiehuizen draaien op halve capaciteit. Op de andere dertien is het wachten geblazen...

Transitiehuizen, zoals in Mechelen en Gentbrugge, zijn eveneens voorzien. 30 van de 100 voorziene plaatsen zijn er effectief, maar op de andere transitiehuizen is het wederom wachten geblazen...

Door de zure appel bijten is de boodschap die de Minister van Justitie meegeeft !!!

Vanaf Januari is er de opstart van de “hulpgevangenis Dendermonde" en de gevangenis van Ieper die zullen zorgen voor een 300-tal bijkomende plaatsen capaciteit. Uiteraard zal dit gefaseerd gebeuren daar het beschikbaar personeel nodig om die gevangenissen op een ordentelijke en veilige
manier te kunnen laten draaien bijlange nog niet voltallig is.

Dit is tot op heden ook nog steeds de problematiek voor het gevangenisdorp te Haren, en voor de Brusselse gevangenis Sint-Gillis.

De uitvoering van de korte straffen is uiteraard niet de enige reden. De veroordelingen naar aanleiding van het SKY-ECC spelen eveneens een rol.

We worden nu ook nog geconfronteerd met een explosie van het aantal geïnterneerden met daaraan gekoppeld een significant aandeel in de stijging van agressie ten opzichte van het personeel. Betreft de geopende forensisch psychiatrische centra, om deze geïnterneerden buiten de gevangenissen te
houden, mag men zeggen dat men gefaald heeft.

In september 2023 werd ons meegegeven dat de minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke tegen het eind van het jaar 324 extra plaatsen in het regulier zorgcircuit voorziet, dit om een betere doorstroming van geïnterneerden naar Forensisch Psychiatrische Centra (FPC) mogelijk te maken. Op heden is dit voor ons 'dode letter' en zal Justitie terug samen zitten met Volksgezondheid om dit in kaart te brengen.

De bouw van nog drie FPC's is voorzien, maar daarop is het terug jaren wachten geblazen...

Op de bijkomende maatregelen van de overheid om de overbevolking aan te pakken zoals : het laten uitzitten van de straffen in het land van herkomst, de optimalisering van penitentiaire verloven en uitgangsvergunningen, de aanpassing van de wet op de voorlopige hechtenis, en het nieuw strafwetboek is het zoals al eerder aangehaald terug wachten geblazen...

De overbevolking heeft een rampzalige impact op de omstandigheden in de gevangenissen voor zowel het personeel als voor de gedetineerden.

Op 12 januari staakt het personeel van de gevangenissen met een reden !
(de staking start op 11 januari om 22u00 en eindigt op 12 januari om 22u00)