Meer dan 1000 geïnterneerden

Gepubliceerd op 22 maart 2024 om 13:55

ACV Openbare Diensten en CSC Services Publics voerden vandaag een korte actie in de buurt van het kabinet van de federale minister bevoegd voor volksgezondheid Frank Vandenbroucke.  Hiermee wilden we de zeer moeilijke uitstroom van geïnterneerden uit de bestaande forensische psychiatrische centra (FPC) naar de reguliere psychiatrische ziekenhuizen onder de aandacht te brengen.

Geïnterneerden hebben weliswaar een misdrijf gepleegd, maar lijden aan een geestesstoornis die maakt dat zij niet toerekeningsvatbaar zijn voor hun daden en dus ook niet thuishoren in een gevangenis.

Arresthuizen, ook voorzien voor geïnterneerden, zoals Gent en Turnhout worden hierdoor extra belast.

Op 27 september 2023 is ons meegedeeld dat er op vraag van Justitie door Volksgezondheid een budget is vrijgemaakt om 324* extra plaatsen voor geïnterneerden te creëren in de reguliere zorg. (*205 Vlaanderen en 119 Wallonië)

De bedoeling is om geïnterneerden sneller uit de gevangenissen te krijgen.  De voorziene nieuwe FPC’s gaan ten vroegste binnen zes jaar open.

Tot op heden blijft dit echter dode letter... De nieuwe justitieminister Paul Van Tigchelt engageerde zich tijdens een overleg op 13/02/2024 nogmaals om bovenstaande verbintenissen te realiseren.

We zijn nu een half jaar verder en via deze actie blijven wij de nadruk leggen op onze vraag dat alle betrokken actoren in deze, hun engagementen nakomen.