Spilindex overschreden

Gepubliceerd op 29 april 2024 om 12:26

De spilindex werd deze maand overschreden. Dit betekent dat de lonen, toelagen en vergoedingen in de overheidssector twee maanden na het bereiken of overschrijden van de spilindex met 2% worden verhoogd.

Vanaf 1 juni 2024 worden de lonen van het federale overheidspersoneel dus met 2% verhoogd.

De nieuwe verhogingscoëfficiënt is 2,0807.