Nieuw thematisch verlof voor mantelzorg

Gepubliceerd op 17 december 2020 om 21:56

Het verlof voor mantelzorg is een nieuw thematisch verlof zoals het ouderschapsverlof, het verlof voor medische bijstand en palliatief verlof.

Om een verlof voor mantelzorg te krijgen, moet je erkend zijn als mantelzorger (met sociaal recht) van de persoon voor wie je dit verlof wil opnemen en het bewijs voorleggen aan zowel je werkgever als aan de RVA.  Je moet een erkenning mantelzorger met sociaal recht aanvragen door een verklaring op eer in te dienen bij je ziekenfonds dat hierover beslist. Voor alle informatie over de erkenning als mantelzorger met sociaal recht kan je contact opnemen met je ziekenfonds.

Wie kan bij de federale overheid dit verlof opnemen ?

- het verlof voor mantelzorg is al van toepassing op contractuele personeelsleden

voor de statutaire personeelsleden gaat het KB van 19 oktober 2020, dat het recht op verlof voor mantelzorg regelt, in voege op 1 januari 2021.  Je kan uiteraard wel al je erkenningsaanvraag bij het ziekenfonds aanvragen.

Meer info : mantelzorg (externe link Fedweb)