Richtlijnen sluiting scholen/kinderopvang

Gepubliceerd op 30 oktober 2020 om 13:48

Voor federale personeelsleden die een kind moeten opvangen door sluiting wegens Covid-19, van de kinderopvang, school of opvang voor personen met een handicap werden nu richtlijnen uitgewerkt en beschreven in omzendbrief 686.

Richtlijnen

Deze richtlijnen bepalen wat je als federaal personeelslid kan doen als je een minderjarig kind of een persoon met een handicap moet opvangen in die bijzondere situatie.

je moet je werkgever meteen inlichten

de school, opvang of het centrum bezorgt je een attest voor de werkgever. Dit attest bevestigt dat de instelling of de klas als gevolg van COVID-19 gesloten is en vermeldt de periode waarin de sluiting van toepassing is.

deze regeling is niet van toepassing op de sluiting van de scholen tijdens de herfstvakantie maar wel op de sluiting van de scholen op 9 en 10 november 2020. Voor de herfstvakantie kan je gebruik maken van een verlofstelsel zoals onder andere het jaarlijks vakantieverlof of een verlof om dwingende redenen van familiaal belang.

je doet telewerk tijdens deze periode

als telewerk niet mogelijk is word je ter beschikking gesteld van de leidend ambtenaar die maximaal de mogelijkheden rond de aanpassingen van de werkregeling en de arbeidsorganisatie bekijkt. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een verzoening van de continuïteit van de dienstverlening met de nood aan de opvang van kinderen.

je krijgt een dienstvrijstelling voor de periodes waar de zorg voor je kind niet te combineren is met je werkzaamheden en er geen alternatieve opvang is voorzien door de gesloten instelling

je kan ook altijd gebruik maken van vakantieverlof of inhaalrust/inhaalverlof dat je nog te goed hebt.

Bijzondere aandachtspunten

De organisaties worden opgeroepen om de hiërarchische chefs te sensibiliseren in deze buitengewone situatie. Hou rekening bij de bepaling van de doelstellingen van personeelsleden die in deze omstandigheden telewerk doen en bij de evaluatie van het behalen van deze doelstellingen op het einde van de evaluatiecyclus.

Deze omzendbrief is van toepassing met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020. (meer info en de integrale omzendbrief vind je op Fedweb)