Voorgenomen staking geactiveerd !

Gepubliceerd op 7 oktober 2020 om 18:21

Naar aanleiding van onze stakingsaanzegging van 30 september 2020, aangaande de regeling UV en PV, is er pas overleg voorzien op maandag 12 oktober 2020.

Het voorstel betreffende controle op Covid-19 voor de UV’s en PV’s wordt ten vroegste vanaf vrijdag 9 oktober verduidelijkt.

Omdat er geen akkoord is, en gezien de termijnen, zijn we genoodzaakt om onze staking te activeren. Dit hebben we zopas aan de directeur-generaal laten weten.

De staking start op maandag 12 oktober 2020 om 06u00 en duurt tot en met woensdag 14 oktober 2020 om 06u00.

De deadline voor het indienen van de intentieverklaring is op vrijdag 9 oktober 2020 om 06u00.