Een heel dikke merci !

Gepubliceerd op 19 maart 2020 om 12:27

Uitzonderlijke tijden vergen uitzonderlijke maatregelen, en wij beseffen maar al te goed dat dit van al het penitentiaire personeel extra inspanningen vraagt. Er wordt dikwijls al jarenlang, zo niet decennia, in moeilijke omstandigheden gewerkt, en we krijgen daarvoor niet altijd de waardering die we verdienen.

In de media komen we zo goed als altijd negatief in beeld. De keizers van de stakingen, en liever lui dan moe, zijn kritieken die we dikwijls moeten slikken, en ons frustreren.

Net als het momenteel bejubelde zorgpersoneel verdienen ook onze cipiers, en bij uitbreiding al het personeel van de FOD Justitie, het respect en de waardering van iedereen. In deze penibele, kapot bespaarde Coronatijden geven zij dagelijks het beste van zichzelf. Niet alleen voor de gedetineerden, maar ook voor de maatschappij.

Er zijn niet altijd voldoende beschermende middelen aanwezig, en we hebben niet het gemakkelijkste cliënteel, maar schuif de ego’s, de rangen en standen, de vakbondskleuren, en alle ergernissen aan de kant en laat het logisch verstand primeren. Het bootje van Justitie heeft al vele stormen overleefd, en alleen als we echt allemaal SAMEN aan hetzelfde touw trekken, zullen we ook deze orkaan overleven.

 

Uit de grond van ons hart : een heel dikke merci !