Interne verkiezingen

Gepubliceerd op 25 maart 2020 om 14:30

Om de vijf jaar vernieuwt ACV Openbare Diensten haar instanties, en in de gevangenissen krijgen de leden daarom de kans om hun militanten te verkiezen. Gezien er in de gevangenissen in continudienst wordt gewerkt, zijn fysieke verkiezingen met stemhokjes en stembus onhaalbaar.

Daarom kreeg je onlangs, of krijg je eerstdaags, per post een stembiljet in de brievenbus. Hierop kan je één of meerdere militanten aankruisen, en vervolgens het stembiljet gratis terugsturen met de meegeleverde omslag.

We beseffen dat we momenteel in een zeer moeilijke periode zitten, en dat de kiesperiode wat ongelukkig is. De brieven werden echter al eind januari, begin februari gemaakt, maar werden door omstandigheden pas onlangs verstuurd.

De deadline voor het terugsturen van deze stembiljetten is volgens de begeleidende brief op 26 maart.

Gezien de huidige situatie en maatregelen vervalt deze deadline, maar toch vragen wij aan wie zijn kiesrecht wil doen gelden het formulier zo vlug mogelijk terug te sturen.