Geens stopt bemiddeling rond minimale dienstverlening

Gepubliceerd op 15 januari 2020 om 13:15

Sinds 12 November zitten vakbonden en overheid conform het K.B. van 04/08/2019 samen, om invulling te geven aan de dienstlijsten tijdens stakingen.

Op vraag van de vakbonden en met akkoord van de Minister is er op een bepaald moment een bemiddelaar van de FOD WASO aangesteld. Tijdens deze bemiddelingsgesprekken werd beslist om een volledig plan uit te werken voor een Nederlands- en Franstalige gevangenis. Er werd beslist om de gevangenissen van Antwerpen en Jamioulx als model te nemen.

De vakbonden dienden een plan in dat volledig beantwoordt aan dat wat in de wet op het penitentiair statuut en in het rapport van het CPT staat, en volledig beantwoordt aan de veiligheidsvoorschriften.

Zo kwamen de vakbonden aan een bezetting van 26% tijdens een staking van maximum 48 uur en aan 30% tijdens een staking van langere duur. De overheid daarentegen komt met een bezetting van bijna 70 % !

Dit geeft duidelijk aan dat de intenties van de overheid niks te maken hebben met respect voor de rechten van gedetineerden tijdens een staking, maar een pure aanval zijn op het stakingsrecht van het personeel van de gevangenissen.

Op de vraag van de bemiddelaar aan de overheid om het voorstel van de vakbonden te beantwoorden op basis van de wetgeving kwam geen reactie ! Meer nog, de Minister besliste eenzijdig om de bemiddelingsgesprekken stop te zetten! Dit uitgerekend op de dag dat een nieuw bemiddelingsgesprek gepland stond en de vakbonden opnieuw hun bereidheid tonen om op een constructieve wijze aan tafel te blijven zitten, weliswaar met de bemiddelaar.

Wat een volgende stap is, weten we nog niet. Laat het duidelijk zijn dat dit niet getuigt van respect voor het personeel, dat op dit ogenblik moet werken in slechtere omstandigheden dan op een stakingsdag binnen de visie van de overheid. Op 20/01/2020 wil de minister de vakbonden zonder bemiddelaar spreken, om de gesprekken conform het K.B. van 04/08/2019 af te ronden.

Acties worden niet uitgesloten als op 20/01/2020 zou blijken dat de minister eenzijdig beslist om het stakingsrecht van het penitentiair personeel zo goed als volledig aan de ketting te leggen.