Hoge Veiligheid gaat sluiten

Gepubliceerd op 16 oktober 2019 om 11:32

Op 15 oktober 2019 kregen we op een overleg met de overheid kurkdroog te horen dat de afdeling individuele bijzondere veiligheidsregimes (AIBV, of Hoge Veiligheid in de volksmond) gaat sluiten. De gedetineerden die er op dit ogenblik nog verblijven zullen binnenkort naar andere gevangenissen/afdelingen verhuizen.

De overheid zegt dat het concept, zoals oorspronkelijk uitgedacht, steeds moeilijker in overeenstemming is te brengen met de nieuwste evoluties, maar ook met het wettelijke kader waarbinnen de opdrachten dienen uitgevoerd te worden.

Niettegenstaande wij in het verleden meermaals aandrongen op een grondige evaluatie van zowel de doelstelling, als van de te volgen procedures, greep de overheid nooit in. Door nu de sluiting aan te kondigen geeft de overheid volgens ons gewoon toe dat ze het te ver liet komen, en dat de AIBV de laatste jaren gewoon haar doel voorbijschoot.

Zonder dat dit letterlijk werd gezegd, kregen wij toch de indruk dat er met de vinger naar het personeel werd gewezen, maar laat het duidelijk zijn : het personeel treft hierin geen enkele schuld !

Voor zowel personeel als gedetineerden was er immers een maximum verblijfsduur op deze specifieke afdeling. Als je vaststelt dat er personeelsleden zijn die er al sinds de opening (12 jaar geleden) werken, en dat er bepaalde gedetineerden – zelfs met een profiel dat niet eens in de AIBV thuishoort – veel te lang in de vergeetput werden gegooid, dan was dit project gedoemd tot mislukken.

Personeelsleden die op het einde van hun periode wilden vertrekken, moesten blijven omdat er simpelweg geen aflossing was. Het was de bedoeling dat het personeel er maximum 6 jaar kon tewerkgesteld blijven (3 jaar en 1x verlengbaar). Dit om de voeling met het werkterrein niet te verliezen. Gedetineerden konden er 6 maanden blijven (1 maal verlengbaar tot maximaal 12 maanden). Wij hebben moeten vaststellen dat sommige gedetineerden er gewoon bleven, en niet altijd om redenen die golden als criteria dewelke een verblijf in deze afdeling konden rechtvaardigen.

Het personeel heeft zich steeds professioneel gedragen wat niet altijd van de overheid kan gezegd worden.

De overheid beloofde ondertussen wel maximale inspanningen te zullen leveren voor het personeel van de AIBV.

Wij gaan dit van heel nabij opvolgen.