Schrijnend tekort aan werkingsmiddelen

Gepubliceerd op 11 oktober 2017 om 09:12

De besparingen binnen de gevangenissen gaan echt wel ver, heel ver. Er wordt niet alleen op onder andere personeel en kledij bespaard, maar er zijn ook al een tijd schrijnende tekorten aan werkingsmiddelen binnen de gevangenissen.

In de Leuvense hulpgevangenis werd er daarom een alarmbelprocedure ingediend. Fouilles en celonderzoeken dienen er met de blote hand te gebeuren, want er is immers een tekort aan latex-handschoenen.

In sommige inrichtingen is er zelfs tekort aan toiletpapier, zeep en handdoeken voor het personeel ! Na een fouillering, veelal met de blote hand, kunnen de handen er zelfs niet deftig worden gewassen ! Het personeel kan natuurlijk nog altijd de handen afdrogen aan de broek, maar zelfs de kledij wordt al een hele tijd niet meer geleverd…

ACV openbare diensten vraagt een onmiddellijke oplossing, of moeten we terug de minister van Justitie in gebreke stellen ?