Langer werken voor minder pensioen

Gepubliceerd op 17 september 2014 om 17:45

Met ongeloof hebben wij vandaag kennis genomen van de berichten in de media over de voorstellen in verband met de overheidspensioenen die ter discussie staan bij de federale regeringsonderhandelingen.

Als alles wat in de media staat wordt doorgevoerd, dan is dit zeer verregaand.  Ambtenaren moeten langer werken en ontvangen daarna een lager pensioen. Het niet meer meetellen van vereiste studieperiodes, de regelingen voor zware beroepen en het verlagen van de wedde waarop het pensioen berekend wordt, kunnen een overheidspensioen gemakkelijk met een kwart verlagen en ervoor zorgen dat ambtenaren tot vijf jaar langer moeten werken.

Anders dan men het vaak graag voorstelt zijn de overheidspensioenen nochtans niet te hoog. Het gemiddelde maandelijks overheidspensioen bedraagt netto 1600 euro. Daarmee komen ze overeen met het Europees gemiddelde.

Wie in de privésector geniet van een aanvullende regeling (meestal met fiscale voordelen) komt ook vlot aan dat niveau. Het ambtenarenpensioen valt inderdaad hoger uit dan de werknemerspensioenen. Maar die pensioenen zijn, zo blijkt uit internationale vergelijkingen, veel te laag. De overheidspensioenen terugschroeven tot het niveau van het loutere werknemerspensioen, is dus geen redelijke optie.

Uit de perslekken blijkt dat de nieuwe regering nu simpelweg zou terugkomen op de onder de vorige regering gemaakte afspraken rond overgangsmaatregelen. Nochtans waren die overgangsmaatregelen en correcties onontbeerlijk. Die nu zomaar wegnemen voor mensen die kort voor hun pensioen staan, is niet aanvaardbaar.

Als de komende regering haar pensioenplannen uitwerkt, moet dat voor ons op een overlegde manier gebeuren. We roepen de federale regeringsonderhandelaars op om het sociaal overleg ernstig te nemen en het alle kansen te geven.

Pensioenregels zijn een sociaal contract tussen de actieve werknemers en de gepensioneerden. Het vastleggen van de voorwaarden van dit sociaal contract is een zaak van de sociale gesprekspartners.

FCSOD groepeert volgende ACV-centrales voor de openbare sector :

ACV-Openbare Diensten

ACV-Transcom

COC, Christelijke onderwijscentrale

COV, Christelijk onderwijzersverbond

CSC-Enseignement