Open oproep aan het VSOA

Gepubliceerd op 18 december 2006 om 22:27

Wij vragen duidelijkheid in de houding van de VSOA militanten.  Op 20 oktober had er een onderhandeling plaats tussen de minister van Justitie en de erkende vakbonden van de politie met als agendapunt : "Gevolgen stakingen gevangenisbewakers". 

(protocol 193/3 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten D.D. 20-09-2006)

Groot is onze verbazing als het VSOA de minister eraan herinnert dat het stakingsprotocol niet werd nageleefd. Een stakingsprotocol dat het VSOA niet ondertekende met als argument : "een wilde staking moet mogelijk blijven".  Enkel het ACV Openbare Diensten heeft dit protocol ondertekend.

Het NSPV en het VSOA benadrukken ook de noodzaak om sancties te voorzien in het geval van onaangekondigde stakingen en vraagt de minister van Justitie een procedure te starten die toelaat een minimumcapaciteit aan gevangenispersoneel op te vorderen.

Wij vragen aan de militanten van het VSOA om duidelijkheid in dit dossier.  Eerst weigert het VSOA het stakingsprotocol binnen de gevangenissen te ondertekenen en dan gaat men in een andere onderhandeling doodleuk verwijzen dat het protocol niet werd nageleefd, vraagt men om minimumbezetting in de gevangenissen en sancties tegen personeel die het protocol niet volgen.