Fedmail 19

Gepubliceerd op 8 december 2006 om 18:45

Eindejaarstoelage 2006

De eindejaarstoelage 2006 wordt betaald op 14 december 2006.

De Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven legt u in fiche 29 in detail de berekeningswijze van de eindejaarstoelage 2006 voor het federale overheidspersoneel uit.

Bedrijfsvoorheffing - jobkorting

Een eenmalige korting van de bedrijfsvoorheffing, jobkorting genaamd, zal toegekend worden op het loon van december 2006.  In fiche 30 vind je de info die de Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven ons hieromtrent geleverd heeft.

Nieuwe loonschalen

Volgend op de indexering van 1 november 2006 publiceert fiche 31 de nieuwe loonschalen.  Voor niveau D worden twee tabellen voorgesteld : de ene geeft de loonschalen weer die gelden tot 31 augustus 2007, de tweede deze vanaf 1 september 2007 ingevolge de hervorming van de loopbanen van dat niveau.

Competentietoelage

Fiche 32 stelt de geïndexeerde competentietoelagen per niveau of klasse voor.

Dienst voor overzeese sociale zekerheid

De kroniek van een aangekondigde dood ?

Vanaf 1 januari 2007 zullen er een aantal wijzigingen doorgevoerd worden aan het pensioenstelsel beheerd door de DOSZ.  Zo zullen onder meer onder een aantal voorwaarden de studiejaren kunnen gevaloriseerd worden, en komt er een weduwnaarspensioen.  Ook de pensioenleeftijd verandert : zowel mannen als vrouwen zullen het pensioen tussen de leeftijd van 60 en 65 kunnen aanvragen.

Onder druk van vakbonden, NGO’s en het Beheerscomité van de DOSZ werden een aantal overgangsmaatregelen voorzien om de opgebouwde rechten veilig te stellen, maar het ACV acht deze maatregelen onvoldoende. We zetten ze even voor u op een rijtje.