Acties één maand opgeschort (Brugge)

Gepubliceerd op 27 december 2006 om 18:05

Op de ledenvergadering van 27 december 2006 werd beslist om de acties die wij voeren op te schorten en dit tot 26 januari 2007.

Dit biedt aan alle betrokkenen de tijd om de gemaakte afspraken na te komen.  Indien de afspraken niet worden nagekomen plannen wij vanaf 26 januari 2007 24u-acties.

Ter verduidelijking herhalen wij nogmaals de ons reeds meerdere malen vooropgestelde timing : 

- alle seinlampjes hersteld tegen 15 januari 2007, 

- persoonlijke alarmen in de loop van januari 2007,

- aanvang van de werken aan de subcentra door Fabricom voor eind januari,

- opvulling van het personeelskader.

We zullen op regelmatige basis verder ledenvergaderingen organiseren om iedereen op de hoogte te houden van de evoluties in dit dossier.