Wij zijn geen cipiers

Gepubliceerd op 11 januari 2007 om 19:47

In de editie Fedra van december 2006 moet wij tot ons groot ongenoegen opnieuw vaststellen dat men in het artikel rond gratis openbaar vervoer (op blz 8) nog steeds de term "cipiers" gebruikt.

Fedra is trouwens niet de enige media die te pas en ten onpas de term "cipier" in de mond neemt.  Zowel in de geschreven pers als tijdens de verschillend TV-journaals blijft men het steevast over "cipiers" of "gevangenisbewaarders" hebben.

In de media kennen ze blijkbaar alleen maar dat woord als ze een penitentiair beambte bedoelen.  In oorsprong is het zelfs een scheldwoord, net zoals het woord "flik" voor een agent.  

Meer dan tien jaar geleden veranderde de benaming "gevangenisbewaarder" naar "penitentiair beambte", maar toch blijft de pers volharden in de boosheid.  Aan Franstalige zijde gebruikt men wel de nieuwe terminologie.  Men spreekt er terecht van "agent penitentiaire".

Een beetje respect voor de penitentiair beambten zou zeker niet misplaatst zijn.  De directe hiërarchische oversten van de PB's zijn nu trouwens de "kwartierchef" en de "penitentiair assistent" en niet langer de "hoofdbewaarder", al staat de laatstgenoemde wel aan het hoofd van de bewaking.