Actiedag 14 februari 2007

Gepubliceerd op 9 februari 2007 om 12:49

"Niet alleen Plichten maar ook Rechten voor het personeel van de Belgische gevangenissen"

Het gemeenschappelijk vakbondsfront stelt vast dat er grote ontevredenheid en ongerustheid bestaat bij het personeel van de Belgische gevangenissen.  De recente invoering van een aantal maatregelen zoals de nieuwe tuchtregeling voor gedetineerden, scheiding van beklaagden en veroordeelden, het nieuw systeem voor fouilles... zorgden voor heel wat ongenoegen.  Niet alleen zorgt dit voor heel wat bijkomende taken, maar vooral ook de onverhoedse manier van invoeren zet heel wat kwaad bloed.  Ook is het zo dat het personeel meer en meer (onterecht) de schietschijf is van (ex-)gedetineerden die hen 'bestoken' met allerlei klachten.  Ook de agressie binnen de muren neemt schrikbare vormen aan.

Daarom eisen we : 

- Voorafgaand overleg en evaluatie bij stelselmatig invoeren van de basiswet o.a. uniforme interpretatie en toepassing... (bv. lijfonderzoek) en andere maatregelen.

- Juridische ondersteuning en bescherming van de privacy van het personeel door de overheid bij klachten gedetineerden

- Duidelijkheid over de rechtspositie van het personeel in de nieuwe basiswet

- Sanctionering gedetineerden bij onterechte klachten

- Maatregelen tegenover toenemende agressie tegen personeelsleden

- Nakomen van gemaakte beloftes door de overheid (werken, kledij, communicatiemiddelen,...)

Om onze eisen kracht bij te zetten organiseren wij op 14 februari 2007 een nationale actiedag voor al het personeel van de gevangenissen.  Het gaat hier niet om een staking, maar wel om een verminderde dienstverlening met normale personeelsbezetting (geen wijzigingen in de normale dienstlijst van de dag.

Dit houdt in :

Bewaking : geen werkplaatsen, geen kantinebedeling, geen paleizen (niet tegenhouden als ze door de politiediensten gebeuren !), geen lessen, geen transfers, enkel dringende onderhoudswerken - wel bezoek & wandeling !

Verpleging : enkel noodzakelijke & dringende consultaties & tussenkomsten.

Administratie : niet beantwoorden rapportbriefjes.

PSD : niet ontvangen van gedetineerden, enkel behandelen dossiers.

Directie : uitsluitend behandelen dringende rapportbriefjes, géén rapport directeur.

 

Wij hopen dat we niet moeten overgaan tot hardere acties !!!