Afwezigheden wegens ziekte

Gepubliceerd op 20 februari 2007 om 09:01

Het Koninklijk Besluit van 17 januari 2007 houdende wijzigingen van diverse reglementaire bepalingen betreffende de controle van afwezigheden wegens ziekte van de personeelsleden van de rijksbesturen en betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen en de omzendbrief van 13 februari 20071 waarin alles haarfijn aan de administraties en aan het personeel wordt uitgelegd, is ondertussen verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2007. 

Elders op deze website vindt u hierover een wel zeer interessante Fedmail (nr 2 van 19 februari 2007) met de rubriek : De afwezigheden wegens ziekte in 33 vragen.