Binnenkort examen kwartierchef

Gepubliceerd op 27 februari 2007 om 19:43

Binnenkort wordt een bevordingsexamen voor kwartierchef georganiseerd.  Meer details worden deze week nog bekend gemaakt.

- Kwartierchef bewaking (BNG07150)

- Technisch kwartierchef - specialisatie :
     * onderhoud (BNG07151)
     * grootkeuken (BNG07152)
     * schrijnwerkerij (BNG07153)
     * metaalverwerking-smidse (BNG07154)
     * hoeve - landbouwexploitatie (BNG07155)
     * aannemers - werkplaatsen (BNG07156)
     * kleermakerij (BNG07157)
     * informatica (BNG07158)
     * automechanica (BNG07159)
     * drukkerij (BNG07160)

De sollicitanten moeten ten laatste op 1 april 2007 volgende deelnemingsvoorwaarden vervullen :

- vast ambtenaar en titularis zijn van de graad van penitentiair beambte ;
- ten minste 2 jaar graadanciënniteit hebben ;
- zich bevinden in een administratieve stand waarin men zijn aanspraken op bevordering kan doen gelden.

De ambtenaar die tijdens de selectieprocedure één van de voorwaarden niet langer vervult, verliest het voordeel van zijn eventuele slagen voor de selectie voor verhoging in graad.

De documenten (selectiereglement en inschrijvingsfomulieren) zijn binnenkort verkrijgbaar op de personeelsdienst van de gevangenissen.