KB geboorteverlof in Staatsblad verschenen

Gepubliceerd op 6 januari 2021 om 08:51

Het koninklijk besluit betreffende het geboorteverlof is in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2020 gepubliceerd.

Dit besluit wijzigt het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen voor wat het geboorteverlof betreft.  Deze wijziging geldt voor contractuele en statutairen personeelsleden

Wat betekent deze wijziging concreet ? 

Tot 31 december 2020 had je recht op 10 werkdagen omstandigheidsverlof voor de bevalling van je echtgenote of je partner waarmee je samenwoont. 

Nu krijg je als federaal personeelslid, als je echtgenote of je partner waarmee je samenwoont bevalt tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022, 15 werkdagen omstandigheidsverlof

Vanaf 1 januari 2023 worden dat 20 werkdagen omstandigheidsverlof