Interim-arbeid bij de federale overheid

Gepubliceerd op 28 maart 2008 om 10:34

In de regeringsonderhandelingen zou afgelopen weekend een akkoord bereikt zijn rond het inschakelen van interim-arbeid in de federale overheid.  Dit verwondert ons sterk : Tijdens de oranje-blauwe onderhandelingen in het najaar van 2007 was dit niet het geval.

Wij blijven uitgaan van de statutaire tewerkstelling voor ambtenaren.  Werkzekerheid blijft voor overheidspersoneel een prioriteit en is een motivatie, dat blijkt ook uit verschillende navragen bij werknemers rond hun verwachtingen.  Daar staat werkzekerheid steevast boven aan het verlanglijstje.

Tijdelijke opdrachten of vervangingen worden nu trouwens al soepel opgelost door de contractuele tewerkstelling.  Deze contractuele tewerkstelling is gebonden aan enkele voorwaarden, maar is zeer flexibel om tegemoet te komen aan tijdelijke personeelstekorten. Bovendien komen de modaliteiten waarbinnen contractuele tewerkstelling is toegestaan, sterk overeen met die van interim-arbeid : contractuele tewerkstelling kan enkel voor bijzondere en tijdelijke behoeften en voor specifieke opdrachten.  Waarom dan een bestaand systeem vervangen ? 

Daarnaast kan het uit het oogpunt van een degelijk Human Resource beleid niet aan te raden zijn om drie verschillende categorieën van werknemers naast elkaar te laten bestaan. 

Ook de kostprijs van interim-arbeid kan geen motivatie zijn.  Ze is duurder dan de contractuele tewerkstelling.  Waar de openbare sector anders zelf optreedt als werkgever, en op een zeer soepele manier kan zorgen voor contractuele tewerkstellingen, moet zij bij het inschakelen van interim-arbeid de meerkost betalen van die tussenkomst.  Wil de werkgever na de interim-periode verder in zee gaan met de werknemer, dan is het gebruikelijk dat een afkoopsom wordt uitbetaald aan het interim-kantoor, gelijk aan vier maanden loon !  Dit kan toch niet de doelstelling zijn van een overheid !? 

In de privé-sector functioneert het interim-bureau voor een groot deel als selectiebureau, maar hiervoor heeft de overheid eigen kanalen (Selor).  Wanneer men problemen ondervindt bij de selectie en werving van kandidaten, zou men beter de eigen procedures evalueren en aanpassen, bijvoorbeeld om die sneller te laten verlopen.

Voor betrekkingen in de openbare sector moet iedereen op een gelijke manier de toegang krijgen tot de tewerkstelling.  Bij interim-kantoren is dit niet het geval.  Meer nog, wij vrezen voor een toename van de politisering : op simpel verzoek bij het interim-bureau kan een kandidaat binnen geloodst worden.