ACV nog altijd tegen privatisering gevangenissen

Gepubliceerd op 5 mei 2008 om 11:52

Is het onder druk van een ander groot populist, Jean Marie Dedecker, of is het de opportuniteit van het moment ?  Wij weten het niet,… maar nu wil ook Dhr. Herman Decroo de gevangenissen even privatiseren.

Rechts reveil ?  Verdedigend paniekvoetbal ?  Of de schapenvacht die afvalt en de ware aard die bovenkomt ?

ACV – Openbare diensten neemt het niet dat juist nu - terwijl het penitentiair personeel moeilijke momenten doormaakt - privatisering tot een hot item gepromoveerd wordt.

Voor de ACV – Openbare diensten biedt privatisering géén oplossing in de problematiek van de gevangenissen.  Verwijzen naar het buitenland begrijpen we helemaal al niet.

In Britse gevangenissen zijn wanpraktijken ten aanzien van gedetineerden en onderbetaling van het personeel schering en inslag en is de vraag naar terugkeer naar het openbaar statuut groot. Gelukkig is daar nu een omgekeerde beweging bezig en worden gevangenissen terug meer en meer gerund door de openbare sector. Een sale & lease backprocedure zien wij als vakbond al helemaal niet zitten en is zeker geen goedkopere oplossing.

Ook in de Nederlandse gevangenissen waar men vroeger het principe 1 man 1 cel hanteerde is men sinds de gedeeltelijke privatisering overgestapt naar meer mensen op één cel.  Verder zijn er ook besparingen op het personeel.

Gevangenissen zijn domeinen van openbare orde en moeten dit ook in de toekomst blijven.

Onze boodschap aan de Minister van Justitie blijft dan ook : “De plannen zijn goed, nu dan nog de uitvoering !”