Probleem op de Selor-website

Gepubliceerd op 6 februari 2009 om 12:02

Er is blijkbaar een probleem bij het inschrijven via de website van Selor.  De inschrijving loopt vast bij het invullen van de behaalde diploma's.  Hier moet niets ingevuld worden en moet men gewoon verdergaan met de inschrijving op de website.

Selor meldde ons dat er momenteel gezocht wordt naar een oplossing voor dit probleem.