Overleg over werving, selectie en opleiding

Gepubliceerd op 2 oktober 2008 om 20:00

ACV-Openbare Diensten blijft de weg kiezen van het overleg : een constante... deel 3.  Overleg werkgroep 2 : aanwerving, selectie en opleiding

Volgende punten werden besproken :

 

1. Nieuwe wijze van aanwerven :
Mogelijkheid om dagelijks in te schrijven via VDAB, Selor,…
Bij voldoende kandidaten wordt een generieke proef pc georganiseerd.  Bij slagen en voldoende opengestelde plaatsen start de opleiding = stage.  Stage duurt 6 maanden, en bij een positief stageverloop statutair.

Contractuelen : drie mogelijkheden werden ons voorgesteld :
- Eenmalige proef : bij slagen statutair
- Slagen in generieke proef en benoemen
- Benoemen

 

2. Penitentiaire opleidingscentra voor alle niveaus binnen de gevangenissen.
Overheid is akkoord met principe.  Hangt nauw samen met punt 1.
Samenwerking met externen (bv politieschool, universiteit,…) is mogelijk.

3. Voortgezette vorming : zie penitentiaire opleidingscentra.

4. Mogelijkheid voor Duitstalige om hun examen in het Duits af te leggen.  
Niet mogelijk : geen gevangenis in het Duitstalige landsgedeelte, en een negatief advies van de commissie taaltoezicht.

5. Aanwerving van statutaire verpleegkundigen, met een aantrekkelijker loon.
Overheid wil discussie voeren in comité B.  Misschien een opening om anciënniteit uit privé mee te nemen.

En daar gaan wij nu voor !!!