Vraag van de technische dienst (Brugge)

Gepubliceerd op 26 februari 2008 om 18:44

De collega’s van de technische dienst vragen om naar analogie met de beambten in de werkplaatsen, magazijn, kuisploeg,... ook de mogelijkheid te krijgen om in vroege dienst te werken.

Een kleine helft van de beambten, in het onderhoud tewerkgesteld, zouden opteren voor een vroege dienst.  De andere helft blijft in dagdienst.

Zowel ACV openbare diensten als ACOD kunnen achter deze gerechtvaardigde eis staan en zullen deze voorleggen aan de directie.

De vragen die zij zich stellen zijn de volgende :

- Waarom krijgen wij de mogelijkheid niet om in vroege dienst te werken.

- Wij werken constant met te weinig personeel, niemand van de collega’s is vragende partij om in het onderhoud te komen werken, integendeel.  Het verschil in wedde is groot, (250 € - 300 €).  Wij weten dat dit een keuze is en leggen ons bij dit weddeverschil neer.  Wij hopen en zijn er zeker van dat er in de bewaking niemand is die ons ook die vroege dienst niet zou gunnen.

- Wij hebben ons altijd loyaal opgesteld en hebben een fundamentele inbreng gehad in het oplossen en voorlopig herstellen van de technische problemen.

- Wij zijn altijd bereid om langer te blijven dan voorzien indien de dienst dit vereist.

- Wij kunnen geen premies krijgen zoals de collega’s in vroege dienst.

- Wij kunnen geen vervoersonkosten krijgen omwille van die dagdienst.

- Velen denken eraan om terug te keren naar de bewaking of de werkplaatsen.

- Als er in vroege dienst en door sommigen in dagdienst gewerkt wordt is er langer dan voorheen technisch personeel aanwezig (6.10 u.– 15.30 u.)

- Er zal gemakkelijker geopteerd worden om in het onderhoud te gaan werken als de vroege dienst in voege komt.

- Het PCB heeft baat bij gemotiveerd personeel.

Daarom, geef ons ook de mogelijkheid om in de vroege dienst te werken.

ACV openbare diensten

ACOD