Fietsvergoeding speedpedelec

Gepubliceerd op 26 juni 2020 om 09:48

Voortaan wordt de speedpedelec op dezelfde manier behandeld als een fiets. Snelle elektrische fietsers kunnen dus ook de kilometervergoeding krijgen zoals beschreven in de fietsvergoeding en in artikel 76 van het Koninklijk Besluit van 13 juli 2017, gewijzigd door de wet van 9 juni 2020 (Belgisch Staatsblad van 26 juni 2020).

Voordien gold de fietsvergoeding voor verplaatsingen (thuis-werk) met de fiets alleen voor niet-gemotoriseerde vervoermiddelen met een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur.

meer info

- KB van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

- In de wet van 9 juni 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2020.

- in de rubriek fietsvergoeding op Fedweb.