Voorstel brugdagen 2020

Gepubliceerd op 22 januari 2020 om 17:22

Minister voor Ambtenarenzaken David Clarinval zal nu vrijdag 24 januari 2020 aan de minsterraad voorstellen om twee brugdagen toe te kennen aan het personeel van het Federaal Openbaar Ambt :

Vrijdag 22 mei (de dag na Hemelvaart)

Maandag 20 juli (de dag voor de Nationale Feestdag)