Waarom plannen wij acties

Gepubliceerd op 20 januari 2018 om 18:50

Eind mei 2016 werd protocol 436 ondertekend. Daarin beloofde de overheid een resem maatregelen, maar 20 maanden later : De beloftes in protocol 436 werden niet gerealiseerd !

- Waar zijn de afgesproken aanwervingen (bewaking, administratie & verpleegkundigen) ?

- Hoe zit het met de beloofde bevorderingen (van graad en barema & niveau B) en de bevorderingsexamens Ploegchef en Deskundige bewaking ?

- Hoe zit het met de daarbijhorende mutaties ?

- Ging de overbevolking niet tot onder de 10.000 gedetineerden worden terug gedrongen?

- Waar blijven de maatregelen om de gigantische verlofachterstand van meer dan 530.000 dagen weg te werken ?

- Hoe lang gaat de realisatie van de randvoorwaarden anders werken nog aanslepen (bv telefoon op cel) ?

- Waar blijven de uitbetalingen van de detacheringsvergoedingen en van het woon-werkverkeer ?

Het geschreven engagement dat momenteel op tafel ligt, werd niet eens ondertekend en blinkt uit in vaagheid. Het voorstel van de overheid werd dan ook door zowel ACV als ACOD naar de prullenmand verwezen.