Vaccinatiestrategie gedetineerden & personeel gevangenissen

Gepubliceerd op 12 januari 2021 om 17:11

Tijdens de openbare commissie voor Justitie van woensdag 6 januari 2020 beantwoordde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne onder meer een vraag van Stefaan Van Hecke (Groen) betreffende de vaccinatiestrategie met betrekking tot gedetineerden en personeel van de gevangenissen.

De minister zei het standpunt van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, dat gedetineerden prioritair zouden moeten worden gevaccineerd, te delen.  Het is immers belangrijk dat personen in collectiviteiten worden beschermd, en dat geldt uiteraard ook voor gedetineerden.

De penitentiaire administratie neemt deel aan het debat in de taskforce Vaccinatie, en is dus bij het overleg betrokken.

Er zijn vooralsnog geen beslissingen genomen betreffende de eventuele prioriteit voor wat de gedetineerden en de personeelsleden van de gevangenissen betreft. 

De minister verzekerde wel dat hij zal pleiten voor het verlenen van prioriteit aan de gevangenissen in de volgende fase.  Het lijkt hem logisch dat de volledige collectiviteit, gedetineerden en personeelsleden, gelijktijdig wordt gevaccineerd.

 

bron : Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers, integraal verslag Commissie voor Justitie, dd 06/01/2021

Sale / Solden 2021Sale / Solden 2021