Voorstel na onderhandelingen van 6 mei

Gepubliceerd op 10 mei 2016 om 10:41

Aanwerving van 405 personen : 100 personen in het kader van de strijd tegen terrorisme.
305 personen om alle personeelsleden te vervangen die reeds vertrokken zijn in 2016 en om de gerationaliseerde kaders op te vullen. De effectieven van het bewakingspersoneel worden opgevuld tot 7000 fte.

De bevriezing van elke bijkomende besparing op het budget personeel in 2016. Een evaluatie op het einde van het jaar.

Het traject anders werken zal op een zeer duidelijke manier uitgelegd worden en zal geactiveerd worden in geval van een akkoord op een lokaal BOC.

De flexipremie verbonden aan het traject anders werken zal alle looonverlies vermijden. Ze zal met terugwerkende kracht worden betaald worden vanaf 1 januari 2016 volgens de datum dat elke inrichting is het traject is ingestapt. De premie wordt definitief na goedkeuring van de globale oefening. De premie zal uitgebreid worden naar alle categorieën. De premie wordt definitief na goedkeuring van de totale oefening. Het bedrag van de premie wordt opgetrokken van 2,5€ naar 3€ zijnde 4,8€ geïndexeerd.

Een absolute prioriteit zal worden gegeven aan de beveiliging van de penitentiaire inrichtingen en de integratie van de diensten die de methode.

Vandaag is er een Vlaamse Vleugel, gevolgd door een nationaal comité. Er zal aan de Vlaamse Vleugel worden gevraagd om samen met de collega’s van het ACOD in alle gevangenissen ledenvergaderingen te organiseren.