Staking bij personeel dat enkelbanden controleert

Gepubliceerd op 1 oktober 2015 om 10:04

Het Nederlandstalige personeel van de dienst die enkelbanden plaatst en monitort, gaat vanaf 5 oktober staken. Reden voor de staking is de toenemende werkdruk, waardoor de dienst niet meer naar behoren kan werken en dus niet langer garant kan staan voor een adequate opvolging en de veiligheid van de burger.

De vakbonden vragen snel nieuwe aanwervingen, of een tijdelijke afbouw van het aantal enkelbanddossiers.

"Op een personeelsvergadering heeft de directie gezegd dat er de eerste zes maanden geen nieuwe aanwervingen gebeuren", zegt ACV-secretaris Luc Verhaeven. "De directie is daarvoor gebonden aan budgetten en procedures."

Een andere optie voor de vakbond is om het aantal enkelbanddossiers tijdelijk af te bouwen in afwachting van nieuwe medewerkers, maar dat is dan weer federaal geregeld. "De directie heeft duidelijk gemaakt dat ze hierover wil spreken".

Inleveren voor Vlamingen, niet voor Franstaligen

De personeelsleden werden in het kader van de zesde staatshervorming begin dit jaar overgeheveld van het federale naar het Vlaamse niveau. "Daarbij kon het Franstalige personeel wel alle loonvoorwaarden en loopbaanperspectieven behouden, maar de Nederlandstaligen hebben moeten inleveren", aldus Verhaeven. "Voor het einde van het jaar zijn er al vijf van de 48 Nederlandstalige medewerkers die daarom vertrekken."

Volgens Verhaeven is er veel ongenoegen. "De mensen zijn nu al flexibel en kloppen extra shiften zodat de enkelbanden toch geplaatst en gemonitord kunnen worden, maar het wordt moeilijk om voldoende mensen te vinden. Zo zijn er tijdens de nacht al shiften die door één persoon gedaan moeten worden. Als er dan iets gebeurt, is er niemand anders om het andere werk op te vangen." Naast de personeelsproblematiek kaart Verhaeven ook het grote aantal defecten met de controleapparatuur aan. Sinds begin dit jaar werd al drie keer overlegd met de directie, maar dat overleg leverde, behalve een belofte om pas over zes maanden mensen aan te werven, niets op. Voor 13 oktober staat een nieuw overleg gepland, maar dat gesprek wacht de vakbond niet af. "Het personeel ziet geen andere keuze dan over te gaan tot een staking", aldus het vakbondsfront. "Die start maandag 5 oktober en zal zich vooral laten voelen bij het plaatsen van enkelbanden en de controle op dit detentiesysteem."