Nieuws van het overleg (21/09)

Gepubliceerd op 22 september 2015 om 12:34

Veiligheidskorps Justitiepaleis :

De beroepsprocedure om 20 FTE aan te werven is lopende. Als tijdelijke maatregel zullen 10 politie-inspecteurs van de federale politie voor versterking zorgen. De minister zal aan zijn collega minister vragen om deze maatregel te handhaven tot het eind van dit jaar. De aanwervingen die zouden gebeuren, zouden op de werkvloer zijn half december/ half januari.

Rationalisatie gevangenissen :

Stuurgroep kan starten. Vakbonden zullen vertegenwoordigd zijn in die groep. Na de stuurgroep gaat het raamvoorstel naar de plaatselijke BOCs en dan keren de opmerkingen terug naar het hoger overleg. Er zal dezelfde werkmethode gehanteerd worden als bij de onderhandeling van het arbeidsreglement. Voor de vakbonden kan het dat er niet getornd zal worden aan de regimes. Mobiliteit moet een doorslaggevend rol spelen.

Gegarandeerd verlof :

De overheid zal een nieuw schema voorstellen (vandaag ?) met een maximum van 5 dagen aan een stuk werken en dan een dag rust. Het schema zou gaan over een systeem van 3 weken – 1 week gegarandeerd thuis.

Verpleegkundigen :

Wij vragen dat de nieuwe premie ook moet gelden voor de verpleegkundigen. De overheid is gedeeltelijk akkoord en zal de premie geven aan de verpleegkundigen die momenteel in de drie shiften werken (medische centra). De overheid wil een dossier indienen om de interim – verpleegkundigen die geslaagd zijn voor het aanwervingsexamen ofwel een contract te geven van onbepaalde duur of statutair te maken.

Contractuelen :

De mensen die nu een contract hebben van bepaalde duur zullen terug worden verlengd tot wanneer zij in aanmerking komen voor een contract van onbepaalde duur. Op dat moment zullen ze een contract van onbepaalde duur krijgen. Wij vragen om de mensen die geslaagd zijn ook effectief te benoemen.

Maaltijdcheques :

In het kader van het absenteïsme vraagt ACV- Openbare Diensten een maaltijdcheque van 7 € per gewerkte dag en voor alle personeelsleden. De overheid zal de berekening maken. Voor ACV – Openbare Diensten is het niet de bedoeling van de personeelsrefters te sluiten maar om oa. te kunnen betalen in de refter.