Een paar antwoorden

Gepubliceerd op 13 december 2014 om 11:10

In aanloop naar het overleg van volgende week dinsdag 16 december heeft ACV-Openbare Diensten reeds een aantal vragen gesteld.
We kregen vanuit de overheid reeds een antwoord.

Kunnen de reserves van de verschillende statutaire selecties die georganiseerd werden voor EPI en waarvan de geldigheidsduur bijna verstreken is verlengd worden ?

Ja, deze verlengingen zijn reeds gedaan.

Wat met de arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur bij EPI die dit jaar zouden aflopen ?

Wat betreft de 17 arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur welke dit jaar nog zouden aflopen, heeft het directiecomité van de FOD Justitie beslist om 12 ervan te verlengen met 3 maand.

Dit laat toe in afwachting van de opmaak van het plan dat Minister Geens aangekondigd heeft in de Kamer Commissie Justitie van 9 december 2014 aangaande het budgettair pad dat de FOD zal moeten volgen voor de periode 2015-2018, het personeel van het directoraat generaal Penitentiaire instellingen intact te houden.

ten van bepaalde duur (die de facto reeds te behandelen waren als arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur) worden omgezet naar arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur zodat ook voor die personeelsleden de werkzekerheid is veilig gesteld.

Op de vraag "wat met de premies" kwam er echter geen antwoord.