Oorlogsverklaring aan gevangenispersoneel

Gepubliceerd op 8 december 2014 om 11:14

Het rommelt binnen de gevangenismuren. Het regeerakkoord voorziet in een vermindering van de personeelsenveloppe met 10% tegen 2018. Concreet betekent dit voor 2015 een besparing van 4% en daarna een jaarlijkse besparing van telkens 2%.

De overheid wil dit realiseren door een optimaliseren van de arbeidstijd en postenbezetting. Er is een jaarlijkse uitstroom van 300 personen van de verschillende personeelscategorieën. Deze mensen worden niet vervangen. Dit betekent een vermindering van 900 FTE tegen 2018. Men mag ook niet vergeten dat er in 2014 al 2% werd bespaard op de personeelsenveloppe met een besparing van 250 FTE als gevolg.

Indien wij niet meestappen in de oefening dreigt de overheid met naakte ontslagen. Onderhandelen met het mes op de keel ?

Hoe zien de voorstellen van de overheid er uit (integraal voorstel vind je onderaan dit artikel) :

PLAN 1

1. Volledige wervingstop en dit voor alle personeelscategorieën

2. Verdere afbouw van de nachtploegen. Controle op leven wordt vervangen door veiligheidsrondes

3. Verschuiving van ploegdienst naar dagdienst.

4. Vervroegde sluiting :

in arresthuizen van 20u00 tot 06u00 (nu is de sluiting meestal rond 21u30)

in strafhuizen van 20u00 tot 07u00 (nu is de opening om 6u en de sluiting om 21u30)

5. Herzien van de activiteiten van de gedetineerden.

PLAN 2

1. Hervormen van de 36-38u rust in reële arbeidstijd (7u36 ipv 8u)

2. Een verlengde nacht in combinatie met een sluiting om 19u of 20u

3. Herschikken van shiftenpatroon : 4x9u, verlengde nacht en herschikking andere diensten

4. Overschakelen naar 2 ploegenstelsel ipv 3 ploegen (dag/nacht ipv vroeg/laat/nacht) en dit met shiften van 12u. (van 08u10 tot 20u10 en van 20u00 tot 8u20)

Dit is een kaakslag voor al het personeel van de gevangenissen. Niet alleen wordt er bespaard op personeel, maar worden zij ook nog eens getroffen in hun portemonnee. De gedetineerden worden ook getroffen : langer op cel, minder activiteiten,…

Het principe dat jarenlang werd gehanteerd van 8u rust, 8u werk en 8u ontspanning kan niet behouden blijven.

Dit komt bij het personeel heel zwaar aan…