Medisch dossier voortaan online raadpleegbaar

Gepubliceerd op 20 januari 2021 om 20:45

Vanaf vandaag stelt Empreva aan de werknemers van haar aangesloten organisaties een “Portaal Werknemer” voor. Zo kan het persoonlijke medische gezondheidsdossier rechtstreeks online geraadpleegd worden en heeft men toegang tot verschillende documenten en vragenlijsten.

Empreva beschikt reeds geruime tijd over de internetapplicatie Kitry-EHS om het gezondheidstoezicht en het risicobeheer van de werknemers van de aangesloten organisaties te beheren. Via deze applicatie is het mogelijk voor elke werknemer bij een aangesloten organisatie om toegang te hebben tot het “Portaal Werknemer”. Het is belangrijk om hierbij te vermelden dat deze applicatie de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens die erin opgeladen worden respecteert. Alle nodige maatregelen genomen zijn zodat deze applicatie alle regels inzake de GDPR respecteert (GDPR = General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Hoe inloggen ?

Via een authenticatie met de identiteitskaart of via de applicatie Itsme, kan elke werknemer van de bij Empreva aangesloten organisaties een directe toegang hebben tot zijn/haar persoonlijk dossier via het Portaal Werknemer - https://empreva.kitryehs.net/

Het inloggen is te vergelijken met het inloggen bij andere applicaties die de werknemers reeds gebruiken zoals Crescendo of My MINFIN.

De toegang tot Portaal Werknemer is strikt persoonlijk. De details van het dossier van de werknemer zijn enkel zichtbaar voor de werknemer en zijn dus strikt vertrouwelijk.

Het  “Portaal Werknemer” geeft toegang tot:

  • Verzoek om gezondheidstoezicht: Via dit tabblad kan de werknemer het formulier invullen om een spontane medische consultatie of een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting aan te vragen.
  • Het administratief dossier: dit dossier bevat de persoons- en beroepsgegevens van de werknemer die EMPREVA ontvangt van de werkgever, zoals voorzien in de Codex Welzijn op het werk. Daarnaast bevat het de persoonlijke gegevens die de werknemer heeft meegedeeld tijdens het gezondheidstoezicht en die met zijn toestemming aan het administratief dossier werden toegevoegd.
  • Het gezondheidsdossier: Dit dossier bevat de medische gegevens die de arbeidsarts van EMPREVA bewaart. Informatie uit dit elektronisch dossier is strikt persoonlijk en vertrouwelijk.
  • Diverse documenten: onder andere het formulier voor gezondheidsbeoordeling, de vaccinatiekaart, …
  • Vragenlijsten: onder andere het formulier voor de verklaring van een feit door derden.  Meer informatie over dit onderwerp zijn beschikbaar op het intranet van de werkgever of op de website van EMPREVA

Opmerking: Dit formulier is alleen beschikbaar voor de federale organisaties die het formulier van EMPREVA gebruiken bij hun procedure rond de verklaring van een feit door derden. Bij de andere organisaties moeten de werknemers contact opnemen met hun Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) om te informeren hoe ze een verklaring van feiten van derden kunnen afleggen.

Belangrijke info

  • Toegang tot het “Portaal Werknemer”: https://empreva.kitryehs.net
  • Indien de werknemer of een door de werknemer aangestelde vertrouwenspersoon inzage wenst in het medisch dossier van Empreva, kan de werknemer een aanvraag doen door het formulier “Aanstelling van een vertrouwenspersoon” in te vullen en het door te sturen naar consult@empreva.fgov.be
  • Voor bijkomende informatie of nog een kopie van het medisch dossier, moet een aanvraag worden gestuurd naar consult@empreva.fgov.be